Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGliński Robert w upadłości likwidacyjnej (Nowy Kiełbow)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gliński Robert
 • Adres: , Nowy Kiełbow
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 79032503050,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GU 102/20of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 102/20of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-20
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Damian Sieradz
 • Numer licencji: 1301
 • Adres: Miła 117, 26-609 Radom
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 694 430 034

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37693. Gliński Robert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/20of. [BMSiG-37874/2020]

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Roberta Glińskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Roberta Glińskiego, zamieszkałego w Nowym Kiełbowie 78, posługującego się: numerem PESEL 79032503050, nr NIP 7962126110, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Damian Sieradz, ul. Miła 17, 26-609 Radom;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć jako syndyka Damiana Sieradza - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1301;
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37693

Dodano: 2020-07-30 09:35:39 przez Administrator

2020-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37693. Gliński Robert. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/20of. [BMSiG-37874/2020]

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Roberta Glińskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Roberta Glińskiego, zamieszkałego w Nowym Kiełbowie 78, posługującego się: numerem PESEL 79032503050, nr NIP 7962126110, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Damian Sieradz, ul. Miła 17, 26-609 Radom;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć jako syndyka Damiana Sieradza - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1301;
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37693

Dodano: 2020-07-30 09:35:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK