GLOBAL EXPO Sp. z o.o. (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: GLOBAL EXPO Sp. z o.o.
 • Adres: MOdlińska 6D, 03-216 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000645397
 • NIP: 5242812566
 • Regon:365810673

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XVIII GUp 61/22
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-04-28
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Lechosław Tadeusz Kochański
 • Numer licencji: 7
 • Adres: ul. St. Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)639 45 55

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25225. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GU 16/21, XVIII GUp 61/22. [BMSiG-24875/2022]

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 16/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-216), przy ul. Modlińskiej 6D (KRS 0000645397). Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XVIII GUp 61/22. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd określił, że funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy pełnić będą sędziowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 61/22. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 61/22, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jednocześnie Sąd, powyższym postanowieniem, zatwierdził warunki sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków należących do Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i objętych Księgą Wieczystą o numerze WA3M/00501588/5 położonych przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie na rzecz Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000419430 za cenę 127.720.000,00 (stu dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy) złotych netto. Na postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25225
 • Dodano: 2022-05-12 10:25:48
 • Administrator

2022-04-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25225. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GU 16/21, XVIII GUp 61/22. [BMSiG-24875/2022]

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 16/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-216), przy ul. Modlińskiej 6D (KRS 0000645397). Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XVIII GUp 61/22. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd określił, że funkcje sędziego komisarza i jego zastępcy pełnić będą sędziowie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 61/22. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 61/22, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jednocześnie Sąd, powyższym postanowieniem, zatwierdził warunki sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków należących do Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i objętych Księgą Wieczystą o numerze WA3M/00501588/5 położonych przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie na rzecz Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000419430 za cenę 127.720.000,00 (stu dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy) złotych netto. Na postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25225
 • Dodano: 2022-05-12 10:25:45
 • Administrator

2022-01-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 5201. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GU 16/21. [BMSiG-4257/2022]

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o ogłoszenie upadłości Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000645397), sygn. akt XVIII GU 16/21, zatwierdził następujące warunki aukcji na sprzedaż składnika stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa:
WARUNKI AUKCJI
§ 1 Przedmiot aukcji 1. Niniejszy regulamin (warunki aukcji) określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem jest składnik majątkowy stanowiący znaczną część przedsiębiorstwa Global Expo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D, woj. mazowieckie, stanowiącej działki o numerze:
a. 18/1 o powierzchni 0,1479 ha;
b. 18/2 o powierzchni 3,4350 ha, wraz z prawem własności usytuowanych na tejże nieruchomości budynków handlowo-usługowych o funkcji wystawienniczej, biurowej i użytkowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA3M/00501588/5 (dalej: „Nieruchomość”), stosownie do art. 56a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej: „Pr.up.”).
§ 2 Podstawy prawne aukcji. Wymagania dotyczące uczestników aukcji 1. Aukcja organizowana jest w toku postępowania o ogłoszenie upadłości spółki Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt XVIII GU 16/21, na zasadach określonych w niniejszych warunkach, zatwierdzonych przez Sąd w składzie jednoosobowym w trybie określonym w art. 56ca ust. 1 pkt 1) Pr.up., do których odpowiednio stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Do aukcji mogą przystąpić jedynie nabywcy, wskazani we wnioskach o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedmiotu aukcji, złożonych w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem aukcji, którzy uiścili przelewem na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wadium w formie pieniężnej w kwocie nie niższej niż 12.772.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. 10% dotychczas najwyższej zaoferowanej ceny netto wskazanej we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży Nieruchomości („Uczestnik aukcji”).
3. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt 2 powyżej, w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem aukcji. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
4. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszymi warunkami oświadczeń i dokumentów.
5. Aukcje prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy lub jego pełnomocnik pod nadzorem Sądu. Tymczasowy nadzorca sądowy rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Uczestnika aukcji, który wygrał licytację.
6. Tymczasowy nadzorca sądowy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przedmiotu aukcji.
7. Ogłoszenie o aukcji zostanie dokonane poprzez zawiadomienie wnioskodawców oraz nabywców wskazanych we wnioskach o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedmiotu aukcji, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu jej przeprowadzenia.
8. Uczestnik aukcji rozumie i akceptuje postanowienia niniejszych warunków aukcji.
9. Wszelkie dane Uczestników aukcji pozostają do wyłącznej wiadomości tymczasowego nadzorcy sądowego oraz Sądu, jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do przeprowadzenia aukcji.
§ 3 Aukcja 1. Aukcja przeprowadzona zostanie na posiedzeniu jawnym w dniu 15 lutego 2022 roku, o godzinie 1230, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120.
2. Przed przystąpieniem do aukcji, Uczestnik aukcji zobowiązany jest okazać:
a) aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wraz z podpisanym oświadczeniem, że wszystkie wpisy w Rejestrze są aktualne, oraz że nie zostało w stosunku do oferenta wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
b) oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentowania Uczestnika aukcji oraz dokument tożsamości pełnomocnika, jeżeli nabywca działa poprzez pełnomocnika,
c) dokumenty potwierdzające tożsamość reprezentantów Uczestnika, jeżeli nabywca działa poprzez swoje organy,
d) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami aukcji,
e) wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane przez prawo ze względu na osobę nabywcy. 3. Aukcję prowadzi się na następujących warunkach:
a) ceną wywoławczą jest cena minimalna, od której tymczasowy nadzorca sądowy rozpoczyna licytację przedmiotu aukcji. Cenę wywoławczą przedmiotu aukcji stanowi najwyższa zaoferowana cena ustalona w oparciu o złożone wnioski o ogłoszenie upadłości Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z wnioskami o zatwierdzenie warunków sprzedaży Nieruchomości. W chwili zatwierdzania regulaminu aukcji najwyższa zaoferowana cena wynosi 127.720.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto powiększona o ewentualny podatek VAT w stawce odpowiedniej na dzień sprzedaży,
b) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją tymczasowy nadzorca sądowy rozpoczyna od ceny wywoławczej, a licytanci oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w niniejszym regulaminie (warunkach aukcji) kwota postąpienia,
c) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,
d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
e) tymczasowy nadzorca sądowy wybiera najkorzystniejszą ofertę licytanta, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z licytantów nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej wyborem,
f) tymczasowy nadzorca sądowy przedstawi Sądowi upadłościowemu wybraną ofertę w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 56aa ust. 2 Pr.up., w terminie 7 dni od daty niniejszej aukcji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 020/2022 (6419) z dnia 31 stycznia 2022 r. → Pozycja 5201
 • Dodano: 2022-01-31 16:56:03
 • Administrator

2021-08-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54013. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GU 16/21. [BMSiG-53411/2021]

Tymczasowy nadzorca sądowy Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000645397, obwieszcza o złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D, woj. mazowieckie, stanowiącej działki o numerze:
a. 18/1 o powierzchni 0,1479 ha (identyfikator działki: 146503_8.0615.18/1);
b. 18/2 o powierzchni 3,4350 ha (identyfikator działki: 146503_8.0615.18/2), wraz z prawem własności usytuowanych na tejże nieruchomości 2-kondygnacyjnym budynkiem o funkcji wystawienniczej i powierzchni użytkowej 15.580 m2 , w tym powierzchni wystawienniczej 13.000 m2 , i powierzchni konferencyjnej 2.580 m2 oraz 5-kondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni 7.540 m2 ,
dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA3M/00501588/5, za cenę 127.720.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) netto powiększoną o ewentualnie należny podatek VAT.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 164/2021 (6309) z dnia 25 sierpnia 2021 r. → Pozycja 54013
 • Dodano: 2021-08-25 19:50:30
 • Administrator

2020-11-27 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 66777. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GRz 10/20. [BMSiG-67528/2020]

Nadzorca Układu zawiadamia, że w toku postępowania o zatwierdzenie układu Dłużnika - Global Expo Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS 0000645397), sygn. akt XVIII GRz 10/20, na dzień 15 grudnia 2020 roku, na godzinę 1100, zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli Dłużnika w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w siedzibie Dłużnika przy ul. Modlińskiej 6D, 03-216 Warszawa. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii zgromadzenie wierzycieli prowadzone będzie wyłącznie w formie pisemnej. Jednocześnie wskazuje, iż Nadzorca Układu pozostaje do dyspozycji wierzycieli pod nr. tel. 22 618 30 89 oraz adresem e-mail: biuro@pgwkancelaria.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 232/2020 (6122) z dnia 27 listopada 2020 r. → Pozycja 66777
 • Dodano: 2020-11-27 19:07:47
 • Administrator

2020-08-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41726. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r. [BMSiG-41757/2020]

Global Expo Sp. z o.o. na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika (uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6D, 03-216 Warszawa, KRS 0000645397; NIP 5242812566; REGON 36581067300000. Funkcję nadzorcy układu pełni Krzysztof Piotrowski, nr licencji 943. Dzień układowy ustalono na dzień 14 sierpnia 2020 roku. Wiceprezes Zarządu Patryk Owczarski

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 162/2020 (6052) z dnia 20 sierpnia 2020 r. → Pozycja 41726
 • Dodano: 2020-08-20 19:23:06
 • Administrator

2020-08-14 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 41726. GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000645397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2016 r. [BMSiG-41757/2020]

Global Expo Sp. z o.o. na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika (uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6D, 03-216 Warszawa, KRS 0000645397; NIP 5242812566; REGON 36581067300000. Funkcję nadzorcy układu pełni Krzysztof Piotrowski, nr licencji 943. Dzień układowy ustalono na dzień 14 sierpnia 2020 roku. Wiceprezes Zarządu Patryk Owczarski

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 162/2020 (6052) z dnia 20 sierpnia 2020 r. → Pozycja 41726

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-08-20 19:22:57
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK