Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGocał Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Piaseczno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gocał Agnieszka
 • Adres: , Piaseczno
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 75041400900,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 285/19, XIX GUp 949/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 358/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Arkadiusz Zagrobelny

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alfreda Falak
 • Numer licencji: 415
 • Adres: E. Ciołka 8/103, 01-402 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 721 001 370

2020-05-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 22304. Gocał Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 949/19, X GUp 285/19 Ap-2. [BMSiG-21952/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Gocał, PESEL 75041400900, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 949/19, dawniej X GUp 285/19 Ap-2), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 15.04.2020 r. ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22304

Dodano: 2020-05-20 10:32:44 przez Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63717. Gocał Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 949/19. [BMSiG-63585/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 949/19. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Gocał, PESEL 75041400900, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 949/19, dawniej X GUp 285/19 Ap-1), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 22.10.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. I uzupełniającą listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63717

Dodano: 2019-12-10 11:21:30 przez Administrator

2019-10-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 55140. Gocał Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 949/19, X GUp 285/19 Ap - 1. [BMSiG-55076/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 949/19. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Gocał, PESEL 75041400900, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 949/19; dawniej X GUp 285/19 Ap - 1) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 31.07.2019 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 208/2019 (5847) z dnia 25 października 2019 r. → Pozycja 55140

Dodano: 2019-10-25 10:00:43 przez Administrator

2019-04-15 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19803. Gocał Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 358/19, X GUp 285/19. [BMSiG-19236/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 358/19 postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku postanowił:
1. ogłosić upadłość Agnieszki Gocał, PESEL 75041400900, zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Strusia (kod pocztowy: 05-500), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415);
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 285/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 74/2019 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19803

Dodano: 2019-04-16 07:46:48 przez Administrator

2019-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19803. Gocał Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 358/19, X GUp 285/19. [BMSiG-19236/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 358/19 postanowieniem z dnia 22 marca 2019 roku postanowił:
1. ogłosić upadłość Agnieszki Gocał, PESEL 75041400900, zamieszkałej w Piasecznie przy ul. Strusia (kod pocztowy: 05-500), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415);
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 285/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 74/2019 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19803

Dodano: 2019-04-16 07:46:42 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK