Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGołąbek Ewa w upadłości likwidacyjnej (Gierczyce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gołąbek Ewa
 • Adres: , Gierczyce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 88033009861,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 89/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 359/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Kinga Grynda-Kijanka
 • Numer licencji: 1299
 • Adres: ul. Al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: +48 607 600 260

2020-03-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 16056. Gołąbek Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/19. [BMSiG-15499/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2020 r. w Kielcach na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Upadłej Ewy Gołąbek, nr PESEL 88033009861, w przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań Upadłej bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli postanawia:
1. Umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłej Ewy Gołąbek, nr PESEL 88033009861, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed 5 marca 2019 roku - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli;
2. Obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 89/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16056

Dodano: 2020-03-23 19:01:58 przez Administrator

2019-10-11 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52467. Gołąbek Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/19. [BMSiG-52249/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 sierpnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Ewy Gołąbek (nr PESEL 88033009861), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 89/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 198/2019 (5837) z dnia 11 października 2019 r. → Pozycja 52467

Dodano: 2019-10-11 10:34:40 przez Administrator

2019-03-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15587. Gołąbek Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 359/18, V GUp 89/19. [BMSiG-15237/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt V GU 359/18, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Gołąbek, nr PESEL 88033009861, zamieszkałej: 27-532 Gierczyce 16a, określając, że upadła Ewa Gołąbek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 89/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 59/2019 (5698) z dnia 25 marca 2019 r. → Pozycja 15587

Dodano: 2019-03-25 15:00:12 przez Administrator

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15587. Gołąbek Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 359/18, V GUp 89/19. [BMSiG-15237/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt V GU 359/18, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Gołąbek, nr PESEL 88033009861, zamieszkałej: 27-532 Gierczyce 16a, określając, że upadła Ewa Gołąbek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 89/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 59/2019 (5698) z dnia 25 marca 2019 r. → Pozycja 15587

Dodano: 2019-03-25 15:00:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK