Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGołkowski Jan w upadłości likwidacyjnej (Kędzierzyn-Koźle)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gołkowski Jan
 • Adres: , Kędzierzyn-Koźle
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 57062416432,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 116/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 188/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-12-01
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Staniławiszyn

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Tomasz Skorupa
 • Numer licencji: 421
 • Adres: Al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Województwo: Opolskie
 • Telefon: 606 784 898

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30725. Gołkowski Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 116/17. [BMSiG-30368/2019]

OBWIESZCZENIE
Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jana Gołkowskiego, zam.: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sadowa 8a/4, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30725

Dodano: 2019-06-11 20:38:33 przez Administrator

2018-10-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 43848. Gołkowski Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 116/17. [BMSiG-43769/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jana Gołkowskiego, zam.: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sadowa 8a/4, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43848

Dodano: 2018-10-08 12:33:40 przez Administrator

2018-08-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33919. Gołkowski Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 116/17. [BMSiG-33731/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jana Gołkowskiego, zam.: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sadowa 8a/4, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 149/2018 (5537) z dnia 02 sierpnia 2018 r. → Pozycja 33919

Dodano: 2018-08-02 10:30:20 przez Administrator

2018-04-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 16389. Gołkowski Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 116/17. [BMSiG-15482/2018]

OBWIESZCZENIE O UKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony przez syndyka do akt postępowania opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jana Gołkowskiego w upadłości, zam. Kędzierzyn-Koźle, ul. Sadowa 8a/4. Opis i oszacowanie nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, i w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie, zgodnie z art. 319 pkt 5 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 76/2018 (5464) z dnia 18 kwietnia 2018 r. → Pozycja 16389

Dodano: 2018-04-21 08:33:21 przez Administrator

2017-12-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48389. Gołkowski Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 188/17, V GUp 116/17. [BMSiG-48351/2017] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 01.12.2017., sygn. akt V GU 188/17, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Gołkowskiego, zam.: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sadowa 8a/4, identyfikującej się nr PESEL 57062416432, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn,
3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa,
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 249/2017 (5386) z dnia 27 grudnia 2017 r. → Pozycja 48389

Dodano: 2017-12-27 11:01:23 przez Administrator

2017-12-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48389. Gołkowski Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 188/17, V GUp 116/17. [BMSiG-48351/2017] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 01.12.2017., sygn. akt V GU 188/17, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Gołkowskiego, zam.: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sadowa 8a/4, identyfikującej się nr PESEL 57062416432, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn,
3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa,
4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 249/2017 (5386) z dnia 27 grudnia 2017 r. → Pozycja 48389

Dodano: 2017-12-27 11:01:17 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK