Gołowienko Karolina (Terespol)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Gołowienko Karolina
 • Adres: , Terespol
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 88050507142
 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 165/20 „of”.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 368/20 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-28
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Beata Pytka-Sochal
 • Numer licencji: 866
 • Adres: K. Przerwy-Tetmajera 19/12, 20-362 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 602 581 837

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46707. Gołowienko Karolina. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 368/20 „of”, IX GUp 165/20 „of”. [BMSiG-47366/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 368/20 „of”, ogłosił upadłość Karoliny Gołowienko, zamieszkałej w Terespolu przy ul. Janowskiej 4/37, 21-550 Terespol, PESEL 88050507142, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Beaty Pytki-Sochal, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 866. Sąd wezwał wierzycieli upadłej Karoliny Gołowienko, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Karoliny Gołowienko, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Beacie Pytce-Sochal zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Karoliny Gołowienko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Karoliny Gołowienko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 165/20 „of”.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46707

 • Dodano: 2020-09-15 13:11:12
 • Administrator

2020-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46707. Gołowienko Karolina. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 368/20 „of”, IX GUp 165/20 „of”. [BMSiG-47366/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 368/20 „of”, ogłosił upadłość Karoliny Gołowienko, zamieszkałej w Terespolu przy ul. Janowskiej 4/37, 21-550 Terespol, PESEL 88050507142, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Beaty Pytki-Sochal, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 866. Sąd wezwał wierzycieli upadłej Karoliny Gołowienko, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Karoliny Gołowienko, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Beacie Pytce-Sochal zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Karoliny Gołowienko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznał postępowanie upadłościowe Karoliny Gołowienko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 165/20 „of”.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46707

 • Dodano: 2020-09-15 13:11:07
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK