Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGóralczyk Marta w upadłości likwidacyjnej (Konstancin-Jeziorna)

Dane Upadłego

 • Upadły: Góralczyk Marta
 • Adres: , Konstancin-Jeziorna
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 83050404505,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 684/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1285/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-10-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zbigniew Jan Szymczyk
 • Numer licencji: 374
 • Adres: Skr. pocztowa 37, 04-141 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 605 484 000

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30727. Góralczyk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 950/18, XIX GUp 684/19. [BMSiG-30431/2019]

Obwieszcza się, że w dniu 7 maja 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marty Góralczyk, zamieszkałej: Konstancin-Jeziorna 05-510, ul. Sobieskiego 12A m. 4, PESEL 83050404505, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 684/19 (wcześniej: X GUp 950/18).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30727

Dodano: 2019-06-11 20:42:59 przez Administrator

2018-11-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 49161. Góralczyk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1285/18, X GUp 950/18. [BMSiG-48893/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1285/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Marty Góralczyk, zamieszkałej: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sobieskiego 12A m. 4, PESEL 83050404505;
2. określić, że Marta Góralczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 950/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 218/2018 (5606) z dnia 09 listopada 2018 r. → Pozycja 49161

Dodano: 2018-11-09 10:17:21 przez Administrator

2018-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 49161. Góralczyk Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1285/18, X GUp 950/18. [BMSiG-48893/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 3 października 2018 r., sygn. akt X GU 1285/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Marty Góralczyk, zamieszkałej: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sobieskiego 12A m. 4, PESEL 83050404505;
2. określić, że Marta Góralczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 950/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 218/2018 (5606) z dnia 09 listopada 2018 r. → Pozycja 49161

Dodano: 2018-11-09 10:17:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK