Gospodarstwo Rolne Podbielski Krzysztof

Gospodarstwo Rolne Podbielski Krzysztof w restrukturyzacji (Czerwin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: Gospodarstwo Rolne Podbielski Krzysztof
 • Adres: , 07-407 Czerwin
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 77032811935
 • NIP: 7591012227
 • Regon:140429520
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: brak
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-02-22
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Beata Garbacz
 • Numer licencji: 1339
 • Adres: Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 607 818 063

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 36790. Podbielski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Podbielski w Seroczynie. [BMSiG-35572/2021]

Nadzorca układu Krzysztofa Podbielskiego prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Podbielski, adres: Seroczyn 16, 07-407 Czerwin (powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7591012227, REGON 140429520, PESEL 77032811935, zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 22 czerwca 2021 roku, godz. 900. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w lokalu nr 804 przy ulicy 1 Maja 13, w Olsztynie, gminie Olsztyn, powiecie olsztyńskim. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Wyceny Beata Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności; jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36790
 • Dodano: 2021-06-09 09:14:39
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja

2021-02-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 13412. Podbielski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Podbielski w Seroczynie. [BMSiG-11894/2021]

Krzysztof Podbielski, prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Podbielski, z głównym adresem prowadzenia gospodarstwa rolnego: Seroczyn 16, 07-407 Czerwin (powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7591012227, REGON 140429520, PESEL 77032811935, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Nadzorcą układu jest Beata Garbacz, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1339. Jako dzień układowy wskazuję 22.02.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 37/2021 (6182) z dnia 24 lutego 2021 r. → Pozycja 13412
 • Dodano: 2021-02-24 19:49:54
 • Administrator

2021-02-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 13412. Podbielski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Podbielski w Seroczynie. [BMSiG-11894/2021]

Krzysztof Podbielski, prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Podbielski, z głównym adresem prowadzenia gospodarstwa rolnego: Seroczyn 16, 07-407 Czerwin (powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7591012227, REGON 140429520, PESEL 77032811935, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Nadzorcą układu jest Beata Garbacz, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1339. Jako dzień układowy wskazuję 22.02.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 37/2021 (6182) z dnia 24 lutego 2021 r. → Pozycja 13412
 • Dodano: 2021-02-24 19:49:15
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK