Gospodarstwo Rolne Rychter Zygmunt

Gospodarstwo Rolne Rychter Zygmunt w restrukturyzacji (Oleśno)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: Gospodarstwo Rolne Rychter Zygmunt
 • Adres: Oleśno 5, 82-335 Oleśno
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • NIP: 5782621568
 • Regon:170851499

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GRs 3/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-02-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Klimko

Zarządca sądowy

 • Imię i nazwisko: Renata Piętka
 • Numer licencji: 1310
 • Adres: ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 790 346 123, 58 620 05 68

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 25170. Rychter Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w restrukturyzacji w Oleśnie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 3/20. [BMSiG-24603/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter z siedzibą w Oleśnie w restrukturyzacji (NIP 5782621568) został sporządzony i złożony uzupełniający spis wierzytelności, w dniu 11 lutego 2022 roku. Ww. spis wierzytelności jest do wglądu dla uczestników postępowania w czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, pokój 15. Nadto poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych (art. 91 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). W terminie, o którym mowa w ust. 1, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25170
 • Dodano: 2022-05-11 19:43:01
 • Administrator

2021-01-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 3978. Rychter Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 3/20. [BMSiG-2354/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter z siedzibą w Oleśnie postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 roku na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr. rest.) zatwierdzono spis wierzytelności przedłożony przez zarządcę w dniu 3 września 2020 roku k. 183-212 akt sprawy.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 11/2021 (6156) z dnia 19 stycznia 2021 r. → Pozycja 3978
 • Dodano: 2021-01-20 08:56:02
 • Administrator

2020-10-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 57923. Rychter Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie, Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 3/20. [BMSiG-58185/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter z siedzibą w Oleśnie w restrukturyzacji (NIP 5782621568) został sporządzony i złożony spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i spis wierzytelności zabezpieczonych rzeczowych w dniu 3 września 2020 roku Ww. spisy wierzytelności są do wglądu dla uczestników postępowania w czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, pokój 15. Nadto poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych (art. 91 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego). W terminie, o którym mowa w ust. 1, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 209/2020 (6099) z dnia 26 października 2020 r. → Pozycja 57923
 • Dodano: 2020-10-26 20:38:39
 • Administrator

2020-03-06 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 12880. Rychter Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 15/19, V GRs 3/20. [BMSiG-12092/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w sprawie z wniosku dłużnika Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. akt V GR 15/19:
I. otworzył postępowanie sanacyjne Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie, NIP 5782621568, REGON 170851499, adres: Oleśno 5, 82-335 Gronowo Elbląskie;
II. zezwolił dłużnikowi Zygmuntowi Rychterowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Agnieszki Klimko oraz zarządcę w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310;
IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą V GRs 3/20
. POUCZENIE Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 046/2020 (5936) z dnia 06 marca 2020 r. → Pozycja 12880
 • Dodano: 2020-03-06 23:48:23
 • Administrator

2020-02-20 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 12880. Rychter Zygmunt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 15/19, V GRs 3/20. [BMSiG-12092/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w sprawie z wniosku dłużnika Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. akt V GR 15/19:
I. otworzył postępowanie sanacyjne Zygmunta Rychtera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie, NIP 5782621568, REGON 170851499, adres: Oleśno 5, 82-335 Gronowo Elbląskie;
II. zezwolił dłużnikowi Zygmuntowi Rychterowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Zygmunt Rychter w Oleśnie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Agnieszki Klimko oraz zarządcę w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310;
IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą V GRs 3/20
. POUCZENIE Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 046/2020 (5936) z dnia 06 marca 2020 r. → Pozycja 12880
 • Dodano: 2020-03-06 23:47:48
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja 2020-03-06 23:48:03
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK