Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGrabara Mirosława w upadłości likwidacyjnej (Częstochowa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Grabara Mirosława
 • Adres: , Częstochowa
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 44073001788,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 90/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 170/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Drzewicka

Dane Syndyka

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 37975. Grabara Mirosława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 170/20, VIII GUp 90/20. [BMSiG-38023/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 170/20, ogłosił upadłość Mirosławy Grabary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 44073001788, zamieszkałej: ul. św. Teresy 5 m. 9, 42-226 Częstochowa. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 90/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37975

Dodano: 2020-07-31 10:56:01 przez Administrator

2020-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 37975. Grabara Mirosława. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 170/20, VIII GUp 90/20. [BMSiG-38023/2020]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 170/20, ogłosił upadłość Mirosławy Grabary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 44073001788, zamieszkałej: ul. św. Teresy 5 m. 9, 42-226 Częstochowa. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 90/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37975

Dodano: 2020-07-31 10:55:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK