Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGrabowska Józefa w upadłości likwidacyjnej (Wieliczka)

Dane Upadłego

 • Upadły: Grabowska Józefa
 • Adres: , Wieliczka
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 48111709669,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 595/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 840/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Barbara Fela

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mirosław Szaraniec
 • Numer licencji: 31
 • Adres: ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: (12)259 6104

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 62031. Grabowska Józefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 595/18. [BMSiG-61740/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Józefy Grabowskiej, PESEL 48111709669 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 595/18), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62031

Dodano: 2019-12-02 13:43:09 przez Administrator

2018-12-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57525. Grabowska Józefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 840/18, VIII GUp 595/18. [BMSiG-57067/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 840/18 postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Józefy Grabowskiej (PESEL 48111709669), zamieszkałej przy ul. Dembowskiego 32/3, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbarę Fela;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca (Szaraniec) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 595/18.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 250/2018 (5638) z dnia 28 grudnia 2018 r. → Pozycja 57525

Dodano: 2018-12-29 14:59:02 przez Administrator

2018-12-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57525. Grabowska Józefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 840/18, VIII GUp 595/18. [BMSiG-57067/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 840/18 postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Józefy Grabowskiej (PESEL 48111709669), zamieszkałej przy ul. Dembowskiego 32/3, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbarę Fela;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca (Szaraniec) - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 595/18.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 250/2018 (5638) z dnia 28 grudnia 2018 r. → Pozycja 57525

Dodano: 2018-12-29 14:58:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK