Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGranat-Żakowicz Marianna w upadłości likwidacyjnej (Kunów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Granat-Żakowicz Marianna
 • Adres: , Kunów
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 49020310869,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 272/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 321/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Różewicz

Dane Syndyka

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 16414. Granat-Żakowicz Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 272/19. [BMSiG-15915/2020]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 4 lutego 2020 r. złożona przez Syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Marianny Granat-Żakowicz, nr PESEL 49020310869, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 272/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16414

Dodano: 2020-03-25 11:14:26 przez Administrator

2019-08-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42672. Granat-Żakowicz Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 321/19, V GUp 272/19. [BMSiG-42732/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Marianny Granat-Żakowicz, nr PESEL 49020310869, o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 321/19) postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Marianny Granat-Żakowicz, nr PESEL 49020310869, zamieszkałej: 27-415 Kunów, Janik, ul. Okrężna 42, określając, że upadła Marianna Granat-Żakowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 272/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42672

Dodano: 2019-08-19 09:29:34 przez Administrator

2019-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42672. Granat-Żakowicz Marianna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 321/19, V GUp 272/19. [BMSiG-42732/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Marianny Granat-Żakowicz, nr PESEL 49020310869, o ogłoszenie upadłości (sygnatura akt V GU 321/19) postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Marianny Granat-Żakowicz, nr PESEL 49020310869, zamieszkałej: 27-415 Kunów, Janik, ul. Okrężna 42, określając, że upadła Marianna Granat-Żakowicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 272/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 159/2019 (5798) z dnia 19 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42672

Dodano: 2019-08-19 09:29:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK