Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGraniowiecki Piotr w upadłości likwidacyjnej (Słupsk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Graniowiecki Piotr
 • Adres: , Słupsk
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 61011104432,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 167/20/of/S.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 353/20 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-15
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Monika Anna Piwkowska-Skuza
 • Numer licencji: 27
 • Adres: ul. Tuwima 6/ 9, 76-200 Słupsk
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 608 347 674

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37696. Graniowiecki Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 353/20 of, VI GUp 167/20/of/S. [BMSiG-37878/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VI GU 353/20 of, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Graniowieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Słupsku 76-200, przy ul. Stanisława Małachowskiego 31/7, nr PESEL 61011104432, nr NIP 8391591899,
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich do zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. wyznaczyć jako syndyka Monikę Piwkowską-Skuza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 27; adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16),
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VI GUp 167/20/of/S.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37696

Dodano: 2020-07-30 09:38:39 przez Administrator

2020-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37696. Graniowiecki Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 353/20 of, VI GUp 167/20/of/S. [BMSiG-37878/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VI GU 353/20 of, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Graniowieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Słupsku 76-200, przy ul. Stanisława Małachowskiego 31/7, nr PESEL 61011104432, nr NIP 8391591899,
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich do zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. wyznaczyć jako syndyka Monikę Piwkowską-Skuza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 27; adres: 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1/16),
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VI GUp 167/20/of/S.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37696

Dodano: 2020-07-30 09:38:34 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK