Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGromiec Maria w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gromiec Maria
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 72062408762,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 149/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 170/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Bogdan Staniek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: TS RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.
 • Numer licencji: 127
 • Adres: ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 22 749 16 55

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30731. Gromiec Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 149/18. [BMSiG-30579/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 17 kwietnia 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Marii Gromiec (nr PESEL 72062408762), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 149/18 Sądu Rejonowego w Kielcach).
Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30731

Dodano: 2019-06-11 21:03:15 przez Administrator

2019-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13919. Gromiec Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 149/18. [BMSiG-13487/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 8 lutego 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Marii Gromiec (nr PESEL 72062408762), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 149/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 13919

Dodano: 2019-03-15 10:06:20 przez Administrator

2018-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31185. Gromiec Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 170/18 [BMSiG-30754/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Marii Gromiec o ogłoszenie upadłości, prowadzonej pod sygn. akt V GU 170/18:
I. ogłosił upadłość dłużnika Marii Gromiec, nr PESEL 72062408762, zamieszkałej w Kielcach, Osiedle Barwinek, numer domu 12, numer lokalu 67, kod pocztowy 25-150;
II. określił, że upadły Maria Gromiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447);
V. wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określił, że upadły Maria Gromiec ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 136/2018 (5524) z dnia 16 lipca 2018 r. → Pozycja 31185

Dodano: 2018-07-16 10:08:01 przez Administrator

2018-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31185. Gromiec Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 170/18 [BMSiG-30754/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Marii Gromiec o ogłoszenie upadłości, prowadzonej pod sygn. akt V GU 170/18:
I. ogłosił upadłość dłużnika Marii Gromiec, nr PESEL 72062408762, zamieszkałej w Kielcach, Osiedle Barwinek, numer domu 12, numer lokalu 67, kod pocztowy 25-150;
II. określił, że upadły Maria Gromiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach;
IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie spółki TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000499447);
V. wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; VIII. określił, że upadły Maria Gromiec ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 136/2018 (5524) z dnia 16 lipca 2018 r. → Pozycja 31185

Dodano: 2018-07-16 10:07:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK