GRUNTBUDOWA Sp. z o.o. Sp. K.

GRUNTBUDOWA Sp. z o.o. Sp. K. w restrukturyzacji (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: GRUNTBUDOWA Sp. z o.o. Sp. K.
 • Adres: ul. Longinusa Podbipięty 29 B/4, 31-980 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • KRS: 0000391634
 • NIP: 9442237991
 • Regon:121812508

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: KR1S/GRz/3/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Zarządca sądowy

 • Imię i nazwisko:
 • Adres: ,
 • Województwo:
 • Telefon:

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest GRUNTBUDOWA SP. Z O.O. SP.K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GRz sygn. akt KR1S/GRz/3/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 10 maja 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00016
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 20:16:43
 • Administrator

2022-04-19 Obwieszczenie w KRZ o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI ZWOŁANEGO W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Nadzorca układu, którym jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10 b/7, 31-511 Kraków, (mail: kpr.restrukturyzacja@gmail.com, tel. 12 431 73 35, +48 577 273 757), w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowanie o zatwierdzenie układu, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt KR1S/GRz-nu/7/2022) dłużnika Gruntbudowa sp. z o.o. sp. k., NIP 9442237991, REGON 121812508, z siedzibą w Krakowie, ul. Longinusa Podpięty 29B/4, 31-980 Kraków, niniejszym na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne obwieszcza o zgromadzeniu wierzycieli.

Termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad zawarciem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) wyznaczono na dzień 10 maja 2022 roku, godz. 14:00. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Rakowicka 10 b/7, 31-511 Kraków.

Głosowanie nad układem w niniejszym postępowaniu jest możliwe poprzez bezpośrednie oddanie głosu w systemie informatycznym obsługującym postępowanie - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) dostępny na portalu https://prs.ms.gov.pl/krz lub na zgromadzeniu wierzycieli. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, o którym stanowi art. 110 ust. 6 ustawy PrRestr.
W przypadku woli oddania głosu na zgromadzeniu wierzycieli istnieje możliwość głosowania w formie:
a) ustnej – poprzez osobiste stawiennictwo na zgromadzenie wierzycieli oraz oddanie głosu bezpośrednio do protokołu sporządzonego przez nadzorcę układu.
b) pisemnej - oddanie głosu na otrzymanej karcie do głosowania poprzez wpisanie treści głosu w rubryce G, opatrzenie datą i podpisanie karty w rubryce H oraz jej odesłanie na adres kancelarii nadzorcy układu (KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o. o. ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków) w terminie do godz. 10 maja 2022 roku, godz. 14:00 data fizycznego dostarczenia karty do głosowania).

Tak wypełnioną kartę, opatrzona podpisem i datą, z uwzględnieniem pełnomocnictwa szczególnego do oddania głosu lub tytułu powołania do reprezentacji proszę odesłać na adres mojej kancelarii w Krakowie ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków.
Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność.
Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności.

Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220419/00117
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-04-19 22:00:53
 • Administrator

2022-02-11 Obwieszczenie w KRZ o ustaleniu dnia układowego

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków (KRS 0000571990) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest GRUNTBUDOWA SP. Z O.O. SP.K. niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 11 lutego 2022 r.
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: GRUNTBUDOWA SP. Z O.O. SP.K.
2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000391634;
3. siedziba dłużnika: Kraków;
4. adres dłużnika to: ul. Longinusa Podbipięty 29b/4, 31-980 Kraków;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Kraków;
6. reprezentacji: Sławomir Stopka (PESEL 78090404192)
7. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
8. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Pliki do pobrania


Numer obwieszczenia w KRZ: 20220211/00156
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-02-12 11:26:25
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK