Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej (Kartuzy)

Dane Upadłego

 • Upadły: GRUPA LOCUM Monika Mazur
 • Adres: Parkowa 10/6, 83-300 Kartuzy
 • Województwo: Pomorskie
 • NIP: 5891995227,     Regon:222028140

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 82/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-06-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Maria Jezierska-Mikszewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Aleksander Stocki
 • Numer licencji: 902
 • Adres: Dywizji Wołyńskiej 43, 80-041 Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 600 287 655

2018-11-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50872. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-50568/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach, sygn. akt VI GUp 82/16, zawiadamia, że syndyk przekazał w dniu 23.10.2018 r. opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki gruntu nr 150/1, 150/2, 150/3, 149/1, 149/2, 151 i 175, obręb 8 Kartuzy, o łącznej powierzchni 3.130 m2 , zabudowanej budynkami mieszkalno- -usługowymi, położonej przy ul. Parkowej 8 i Parkowej 10 w Kartuzach, opisanej w Księgach Wieczystych KW nr GD1 R/00012470/5 (dz. 150/2, 149/2), GD1R/00004405/0 (dz. 151), GD1 R/00006584/2 (dz. 150/1), GD1R/00006585/9 (dz. 149/1, 150/3) i GD1 R/00012471/2 (dz. 175), prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach. Złożony do akt opis i oszacowanie nieruchomości każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie 7 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 224/2018 (5612) z dnia 20 listopada 2018 r. → Pozycja 50872

Dodano: 2018-11-20 19:31:22 przez Administrator

2018-11-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 48526. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-48181/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach, sygn. akt VI GUp 82/16, zawiadamia, że syndyk sporządził w dniu 25.04.2018 r. i przekazał w dniu 22.05.2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, oraz wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza w ciągu 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 215/2018 (5603) z dnia 06 listopada 2018 r. → Pozycja 48526

Dodano: 2018-11-06 10:36:07 przez Administrator

2017-08-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32279. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-32559/2017]

W dniu 18.05.2017 r. syndyk masy upadłości Moniki Mazur - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Grupa Locum Monika Mazur” (sygnatura akt VI GUp 82/16) przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności sporządzoną na dzień 16.06.2016 r. (dzień ogłoszenia upadłości), którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Pół- noc w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania. Sprzeciwy można wnosić do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 PU.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 163/2017 (5300) z dnia 24 sierpnia 2017 r. → Pozycja 32279

Dodano: 2017-08-25 20:31:53 przez Administrator

2016-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16983. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-17168/2016]

Postanowieniem z dnia 16.06.2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Mazur, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Grupa Locum Monika Mazur” z siedzibą w Kartuzach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5891995227, REGON 222028140, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Jezierskiej-Mikszewicz i syndyka w osobie Aleksandra Stockiego.
Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 82/16, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16983

Dodano: 2016-07-07 21:07:20 przez Administrator

2016-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16983. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-17168/2016]

Postanowieniem z dnia 16.06.2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Mazur, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Grupa Locum Monika Mazur” z siedzibą w Kartuzach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5891995227, REGON 222028140, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Jezierskiej-Mikszewicz i syndyka w osobie Aleksandra Stockiego.
Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 82/16, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 129/2016 (5014) z dnia 6 lipca 2016 r. → Pozycja 16983

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-07-07 21:07:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK