Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGrzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAMAN w restrukturyzacji (Kuce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAMAN
 • Adres: Kuce 7A, 13-111 Kuce
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 62061113815,     NIP: 7460003920,     Regon:510261384

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 3/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 6/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-02-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Wioletta Obrębska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2020-03-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 16532. Radzymiński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAMAN” w Kucach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/20. [BMSiG-16242/2020]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Grzegorza Radzymińskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAMAN” w Kucach, zawiadamia, iż w sprawie pod sygn. akt V GRp 3/20, został w dniu 11.03.2020 r. złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109. Dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego). Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości, jak również zamknięcia aukcji (licytacji) bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16532

Dodano: 2020-03-25 18:44:52 przez Administrator

2020-02-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10858. Radzymiński Grzegorz prowadzący działalnoś gospodarczą pod nazwą Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Raman” w Kucach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 6/20, V GRp 3/20. [BMSiG-10178/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 r. (sygn. akt V GR 6/20):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Grzegorza Radzymińskiego, PESEL 62061113815, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAMAN” w: Kuce 7A, 13-111 Janowiec Kościelny,
2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185),
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 3/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10858

Dodano: 2020-02-27 18:49:37 przez Administrator

2020-02-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10858. Radzymiński Grzegorz prowadzący działalnoś gospodarczą pod nazwą Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Raman” w Kucach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 6/20, V GRp 3/20. [BMSiG-10178/2020]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 r. (sygn. akt V GR 6/20):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Grzegorza Radzymińskiego, PESEL 62061113815, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Radzymiński Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAMAN” w: Kuce 7A, 13-111 Janowiec Kościelny,
2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185),
4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 3/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10858

Pliki do pobrania

Dodano: 2020-02-27 18:49:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK