Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGurtatowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

  • Upadły: Gurtatowska Agnieszka
  • Adres: ,
  • Województwo: Pomorskie
  • PESEL: 79071213606,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 171/20/W
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 6/20
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-17
  • Sędzia Komisarz: SSR Jacek Werengowski

Dane Syndyka

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37697. Gurtatowska Agnieszka. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 6/20, VI GUp 171/20/W. [BMSiG-37989/2020]

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 6/20 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki Gurtatowskiej, zamieszkałej: Lichnówki Drugie nr 11 lok. 1, 82-224 Lichnowy, nr ewidencyjny PESEL 79071213606, nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłej Agnieszki Gurtatowskiej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego,
5. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 613,
6. kosztami postępowania w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych), od których upadła była zwolniona obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
7. zasądzić od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku na rzecz r.pr. Barbary Sikorskiej kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych), w tym 414,00 zł (czterysta czternaście złotych) podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu na rzecz dłużniczki Agnieszki Gurtatowskiej,
8. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.
Obecnie postępowanie upadłościowego prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 171/20/W.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37697

Dodano: 2020-07-30 09:39:35 przez Administrator

2020-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37697. Gurtatowska Agnieszka. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 6/20, VI GUp 171/20/W. [BMSiG-37989/2020]

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 6/20 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki Gurtatowskiej, zamieszkałej: Lichnówki Drugie nr 11 lok. 1, 82-224 Lichnowy, nr ewidencyjny PESEL 79071213606, nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłej Agnieszki Gurtatowskiej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego,
5. wyznaczyć syndyka w osobie Adama Zarzyckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 613,
6. kosztami postępowania w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych), od których upadła była zwolniona obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
7. zasądzić od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku na rzecz r.pr. Barbary Sikorskiej kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych), w tym 414,00 zł (czterysta czternaście złotych) podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu na rzecz dłużniczki Agnieszki Gurtatowskiej,
8. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.
Obecnie postępowanie upadłościowego prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 171/20/W.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37697

Dodano: 2020-07-30 09:39:31 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK