Gwóźdź Marcin (Mirówek)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Gwóźdź Marcin
 • Adres: , Mirówek
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 92043004895
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 140/20 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 159/20of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-03
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46710. Gwóźdź Marcin. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 159/20of, V GUp 140/20 of. [BMSiG-47150/2020]

Postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marcina Gwóźdź o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Marcina Gwóźdź, zamieszkałego w Mirówku 4, posługującego się numerami: PESEL 92043004895, NIP 7991965764, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282;
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46710

 • Dodano: 2020-09-15 13:20:57
 • Administrator

2020-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46710. Gwóźdź Marcin. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 159/20of, V GUp 140/20 of. [BMSiG-47150/2020]

Postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marcina Gwóźdź o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:
I. ogłosić upadłość Marcina Gwóźdź, zamieszkałego w Mirówku 4, posługującego się numerami: PESEL 92043004895, NIP 7991965764, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Wypych, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
IV. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282;
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46710

 • Dodano: 2020-09-15 13:20:54
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK