Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęHałaj Anna w upadłości likwidacyjnej (Lublin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Hałaj Anna
 • Adres: , Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 60071005920,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 17/19 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 462/18 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Sacharuk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Pożarowszczyk
 • Numer licencji: 1276
 • Adres: ul. Kiepury 20/26, 20-838 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 881 539 677

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30732. Hałaj Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 17/19 „of”. [BMSiG-30442/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Hałaj (sygn. akt IX GUp 17/19 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 25 kwietnia 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30732

Dodano: 2019-06-11 21:04:21 przez Administrator

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9304. Hałaj Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 462/18 „of”. [BMSiG-8696/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Anny Hałaj, zamieszkałej przy ul. T. Zana 50/5, 20-601 Lublin, PESEL 60071005920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Anny Hałaj za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłej Anny Hałaj, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Hałaj, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Agnieszkę Pożarowszczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1276.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9304

Dodano: 2019-02-20 09:55:50 przez Administrator

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 9304. Hałaj Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 462/18 „of”. [BMSiG-8696/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Anny Hałaj, zamieszkałej przy ul. T. Zana 50/5, 20-601 Lublin, PESEL 60071005920, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Anny Hałaj za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłej Anny Hałaj, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Hałaj, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Agnieszkę Pożarowszczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1276.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9304

Dodano: 2019-02-20 09:55:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK