Heliś Tadeusz w upadłości likwidacyjnej (Piekary Śląskie)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Heliś Tadeusz
 • Adres: , Piekary Śląskie
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 60061405415

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
 • Województwo:Śląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 63/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-12-12
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Drzewiecka

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 25250. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-24784/2022]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 63/18, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Helisia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 14 lutego 2022 roku III uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25250
 • Dodano: 2022-05-12 10:08:30
 • Administrator

2021-11-09 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 69719. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-68972/2021]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 63/18, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Helisia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 6 sierpnia 2021 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości i o możliwości jego przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 217/2021 (6362) z dnia 09 listopada 2021 r. → Pozycja 69719

 • Dodano: 2021-11-09 18:11:22
 • Administrator

2020-02-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 9174. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-8801/2020]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 63/18, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Helisia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 31 stycznia 2020 roku II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 035/2020 (5925) z dnia 20 lutego 2020 r. → Pozycja 9174
 • Dodano: 2020-02-20 10:20:27
 • Administrator

2019-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 63836. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-63439/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tadeusza Helisia zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 12 sierpnia 2019 r. opisu i oszacowania nieruchomości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 238/2019 (5877) z dnia 10 grudnia 2019 r. → Pozycja 63836
 • Dodano: 2019-12-10 20:41:25
 • Administrator

2019-07-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 38016. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-38002/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 63/18, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Helisia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 18 czerwca 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 140/2019 (5779) z dnia 22 lipca 2019 r. → Pozycja 38016
 • Dodano: 2019-07-22 10:25:32
 • Administrator

2019-04-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22314. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-21788/2019]

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 63/18, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Helisia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 1 kwietnia 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 83/2019 (5722) z dnia 29 kwietnia 2019 r. → Pozycja 22314
 • Dodano: 2019-04-29 09:57:04
 • Administrator

2019-01-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 238. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 162/18, VIII GUp 63/18. [BMSiG-57653/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 162/18, ogłosił upadłość Tadeusza Helisia (Heliś) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 60061405415, zamieszkałego: ul. Bursztynowa 6 m. 2/1, 41-943 Piekary Śląskie, przebywającego obecnie pod adresem: Kałmuki 17, 42-140 Panki. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 63/18. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 2/2019 (5641) z dnia 3 stycznia 2019 r. → Pozycja 238
 • Dodano: 2019-01-05 13:35:57
 • Administrator

2018-12-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 238. Heliś Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 162/18, VIII GUp 63/18. [BMSiG-57653/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 roku, sygn. akt VIII GU 162/18, ogłosił upadłość Tadeusza Helisia (Heliś) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 60061405415, zamieszkałego: ul. Bursztynowa 6 m. 2/1, 41-943 Piekary Śląskie, przebywającego obecnie pod adresem: Kałmuki 17, 42-140 Panki. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 63/18. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 2/2019 (5641) z dnia 3 stycznia 2019 r. → Pozycja 238
 • Dodano: 2019-01-05 13:35:51
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK