Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęHoluk Zofia w upadłości likwidacyjnej (Wschowa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Holuk Zofia
 • Adres: , Wschowa
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 55041512065,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 60/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 18/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-31
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Lichacz-Bujko

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Małgorzata Wierzchołowska
 • Numer licencji: 1195
 • Adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 601 77 48 85

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62100. Holuk Zofia i Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-61796/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Holuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065, Jana Holuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 50022412459, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej upadłych, położonej we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy 2/2, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62100

Dodano: 2019-12-02 19:43:21 przez Administrator

2019-06-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32760. Holuk Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 60/19. [BMSiG-32638/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 18/19 ogłosił upadłość Zofii Holuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 60/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 60/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32760

Dodano: 2019-06-21 10:21:38 przez Administrator

2019-05-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32760. Holuk Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 60/19. [BMSiG-32638/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie V GU 18/19 ogłosił upadłość Zofii Holuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 60/19 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 60/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 119/2019 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 r. → Pozycja 32760

Dodano: 2019-06-21 10:21:33 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK