Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęHut Zofia w upadłości likwidacyjnej (łuków)

Dane Upadłego

  • Upadły: Hut Zofia
  • Adres: , łuków
  • Województwo: Lubelskie
  • PESEL: 42032809020,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: IX GU 527/19 „of”.
  • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 527/19 „of”.
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-04
  • Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Studzińska

Dane Syndyka

2020-03-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16399. Hut Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 527/19 „of”. [BMSiG-16017/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 4 marca 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 527/19 „of” wydał postanowienie o następującej treści:
„I. ogłosić upadłość Zofii Hut, zamieszkałej: 21-400 Łuków, ul. Popiełuszki 5c m. 5, PESEL 42032809020, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zofii Hut w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233);
III. wezwać wierzycieli upadłej Zofii Hut, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Zofii Hut, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Koproń o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego - licencja 1314”.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16399

Dodano: 2020-03-25 11:04:53 przez Administrator

2020-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16399. Hut Zofia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 527/19 „of”. [BMSiG-16017/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 4 marca 2020 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 527/19 „of” wydał postanowienie o następującej treści:
„I. ogłosić upadłość Zofii Hut, zamieszkałej: 21-400 Łuków, ul. Popiełuszki 5c m. 5, PESEL 42032809020, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zofii Hut w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233);
III. wezwać wierzycieli upadłej Zofii Hut, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Zofii Hut, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Koproń o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego - licencja 1314”.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16399

Dodano: 2020-03-25 11:04:50 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK