"IKER-OBTUŁOWICZ" Sp. J.

"IKER-OBTUŁOWICZ" Sp. J. w restrukturyzacji (Sanok)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: "IKER-OBTUŁOWICZ" Sp. J.
 • Adres: ul. Plac św. Michała 3, 38-500 Sanok
 • Województwo: Podkarpackie
 • KRS: 0000078371
 • NIP: 7340012891
 • Regon:490501981

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GRp 10/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-10-18
 • Sędzia Komisarz: Sędzia Komisarz

Zarządca sądowy

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25159. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRp 10/21. [BMSiG-24625/2022]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2022 roku, w sprawie o sygn. akt V GRp 10/21, umorzył na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1 pr. restr. w związku z art. 204 ust. 2 pr.rest. przyspieszone postępowanie układowe spółki „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie za pośrednictwem Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych w Rzeszowie, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, uprawniona jest do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego określonym w niniejszym obwieszczeniu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25159
 • Dodano: 2022-05-11 19:32:28
 • Administrator

2022-03-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 13091. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRp 10/21. [BMSiG-11690/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym wobec „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371 (sygn. akt V GRp 10/21), ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 28 lutego 2022 r. drugi uzupełniający spis wierzytelności oraz uzupełniający spis wierzytelności spornych. Uzupełniający spis wierzytelności i uzupełniający spis wierzytelności spornych można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie sala nr 3 (parter). Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu układowym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 5. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 047/2022 (6446) z dnia 09 marca 2022 r. → Pozycja 13091
 • Dodano: 2022-03-09 17:54:00
 • Administrator

2022-01-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 2669. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRp 10/21. [BMSiG-1768/2022]

Sędzia Komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym wobec „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371 (sygn. akt V GRp 10/21), zawiadamia, że w dniu 17 marca 2022 r., godz. 930, w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 sala 7, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli może odbywać się wyłącznie pisemnie. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym na adres Nadzorcy Sądowego Tomasza Śmietany: 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40, lub złożyć osobiście z powołaniem się na sygnaturę akt V GRp 10/21. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Nadzorcy Sądowego przed dniem 17 marca 2022 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 011/2022 (6410) z dnia 18 stycznia 2022 r. → Pozycja 2669
 • Dodano: 2022-01-18 16:47:41
 • Administrator

2022-01-05 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 838. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRp 10/21. [BMSiG-81256/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym wobec „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371 (sygn. akt V GRp 10/21), ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 22 listopada 2021 r. spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych oraz w dniu 28 grudnia 2021r uzupełniający spis wierzytelności. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych oraz uzupełniający spis wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sala nr 3 (parter). Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu układowym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 5. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 003/2022 (6402) z dnia 05 stycznia 2022 r. → Pozycja 838
 • Dodano: 2022-01-05 19:11:44
 • Administrator

2021-11-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 73179. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r. [BMSiG-72479/2021]

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu częściowego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika:
1. „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna z siedzibą w Sanoku, plac św. Michała 3, 38-500 Sanok, NIP 7343520406, REGON 122882066, KRS 0000078371.
2. Nadzorcą układu ustanowiono Tomasza Śmietana, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 985, adres do doręczeń: ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło.
3. Dniem układowym jest 23 listopada 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 73179
 • Dodano: 2021-11-24 18:40:03
 • Administrator

2021-11-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 73179. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r. [BMSiG-72479/2021]

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu częściowego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika:
1. „IKER-OBTUŁOWICZ” spółka jawna z siedzibą w Sanoku, plac św. Michała 3, 38-500 Sanok, NIP 7343520406, REGON 122882066, KRS 0000078371.
2. Nadzorcą układu ustanowiono Tomasza Śmietana, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 985, adres do doręczeń: ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło.
3. Dniem układowym jest 23 listopada 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 73179
 • Dodano: 2021-11-24 18:39:56
 • Administrator

2021-11-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 72242. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GR 17/20, V GRp 10/21. [BMSiG-71315/2021]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 października 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GR 17/20 (V GRp 10/21), otwarto przyspieszone postępowanie układowe „IKER-OBTUŁOWICZ” spółki jawnej w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371. Wyznaczono Nadzorcę Sądowego w osobie Tomasza Śmietana - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 985. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 224/2021 (6369) z dnia 19 listopada 2021 r. → Pozycja 72242
 • Dodano: 2021-11-19 14:52:00
 • Administrator

2021-10-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 72242. „IKER-OBTUŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA w Sanoku. KRS 0000078371. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V GR 17/20, V GRp 10/21. [BMSiG-71315/2021]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 października 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GR 17/20 (V GRp 10/21), otwarto przyspieszone postępowanie układowe „IKER-OBTUŁOWICZ” spółki jawnej w Sanoku, NIP 7340012891, KRS 0000078371. Wyznaczono Nadzorcę Sądowego w osobie Tomasza Śmietana - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 985. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 224/2021 (6369) z dnia 19 listopada 2021 r. → Pozycja 72242

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2021-11-19 14:51:54
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK