INBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Gorzów Wielkopolski)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: INBUD Sp. z o.o.
 • Adres: Okulickiego 38/6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Województwo: Lubuskie
 • KRS: 0000408351
 • NIP: 5993161483
 • Regon:081014252
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRu 1/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-09-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Marta Majka-Saks
 • Imię i nazwisko: Przemysław Wojciech Wardyn
 • Numer licencji: 252
 • Adres: B. Krzywoustego 7/7, 70-244 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 603 777 368

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu

Poz. 64113. INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000408351. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V GReu 5/20, V GRu 1/17. [BMSiG-64866/2020]

Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.,V Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2020 roku, w sprawie stwierdzenia wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika INBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., wydał postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu przyjętego przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 marca 2019 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2019 r., które uprawomocniło się 6 grudnia 2019 r. (sygn. akt V GRu 1/17). Poucza się, że zgodnie z art. art. 201 ust. 1. oraz art. 201 ust. 2 w zw. z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne na postanowienie o wykonaniu układu uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego przysługuje zażalenie, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Gorzowie Wlkp.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64113
 • Dodano: 2020-11-18 20:59:23
 • Administrator

2019-11-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 60095. INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000408351. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-59687/2019]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. został zatwierdzony układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli INBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28.03.2019 r. o następującej treści:
1. Umorzenie w całości odsetek za czas opóźnienia w zapłacie, za okres sprzed dnia otwarcia postępowania układowego.
2. Brak naliczania odsetek od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.
3. Umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych.
4. Umorzenie części należności głównej w wysokości 90%, tj. do 10% wartości nominatnej należności głównej.
5. Spłata pozostałej, nieumorzonęj wierzytelności w czterech równych ratach kwartalnych, płatnych na koniec miesiąca kończącego kwartał, z których pierwsza płatna jest w miesiącu, w którym upłynie kwartał od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 225/2019 (5864) z dnia 21 listopada 2019 r. → Pozycja 60095
 • Dodano: 2019-11-21 20:40:04
 • Administrator

2019-05-31 Inne

Poz. 28727. INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000408351. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-28140/2019]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika „INBUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji (sygn. akt V GRu 1/17) wyznaczony został termin posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia układu na dzień 27 sierpnia 2019 r., godz. 1300, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, sala nr 3.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 105/2019 (5744) z dnia 31 maja 2019 r. → Pozycja 28727
 • Dodano: 2019-06-01 16:12:54
 • Administrator

2019-03-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 12956. INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000408351. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-12200/2019]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca sądowy w postępowaniu układowym „INBUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim sporządził spis wierzytelności i w dniu 22 listopada 2018 r. przekazał go Sędziemu komisarzowi. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie, V Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 b.15. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do spisu wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 49/2019 (5688) z dnia 11 marca 2019 r. → Pozycja 12956
 • Dodano: 2019-03-12 07:40:17
 • Administrator

2019-03-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 12957. INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000408351. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-12210/2019]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 28 marca 2019 r., godz. 1100, s. 5, blok 15, w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu układowym „INBUD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie - korespondencyjnie oraz ustnie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 49/2019 (5688) z dnia 11 marca 2019 r. → Pozycja 12957
 • Dodano: 2019-03-12 07:40:32
 • Administrator

2017-10-13 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38378. „RAJAUTO CENTER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000440471. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2012 r., sygn. akt XII GRp 2/17. [BMSiG-38538/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli dnia 5 października 2017 roku zwołanym w celu głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym Rajauto Center Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS 0000440471), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt XII GRp 2/17: 1. został zatwierdzony spis wierzytelności; 2. w wyniku przeprowadzonego głosowania układ nie został przyjęty.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 199/2017 (5336) z dnia 13 października 2017 r. → Pozycja 38378
 • Dodano: 2017-10-14 12:43:18
 • Administrator

2017-09-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38377. INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000408351. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-38151/2017]

Nadzorca sądowy zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 19 września 2017 r. otwarto postępowanie układowe „INBUD” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000408351, i zarejestrowano pod sygn. akt V GRu 1/17. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz nadzorcę sądowego w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 252. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 199/2017 (5336) z dnia 13 października 2017 r. → Pozycja 38377

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2017-10-14 12:42:25
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK