Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęIOS THERMEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

  • Upadły: IOS THERMEX Sp. z o.o.
  • Adres: J. Friedleina 4-6 lok. 114, 30-009 Kraków
  • Województwo: Małopolskie
  • KRS: 0000492465,     NIP: 7010408901,     Regon:147061884

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 153/20
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 995/19
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-13
  • Sędzia Komisarz: ASR Magdalena Stawowy

Dane Syndyka

2020-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16199. IOS THERMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000492465. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII GU 995/19, VIII GUp 153/20. [BMSiG-15699/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2020 r., sygn. akt VIII GU 995/19 postanawia:
I. ogłosić upadłość dłużnika IOS THERMEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Friedleina 4-6/114, 30-009 Kraków (KRS 0000492465);
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdaleny Stawowy;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Bartosza Suchmiela;
VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe;
VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 153/20.
Pouczenie do pkt. VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16199

Dodano: 2020-03-24 16:07:04 przez Administrator

2020-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16199. IOS THERMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000492465. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII GU 995/19, VIII GUp 153/20. [BMSiG-15699/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2020 r., sygn. akt VIII GU 995/19 postanawia:
I. ogłosić upadłość dłużnika IOS THERMEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Friedleina 4-6/114, 30-009 Kraków (KRS 0000492465);
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdaleny Stawowy;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Bartosza Suchmiela;
VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe;
VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 153/20.
Pouczenie do pkt. VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16199

Pliki do pobrania

Dodano: 2020-03-24 16:06:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK