Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęITSS (Information Technology Solutions Services) EUROPE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: ITSS (Information Technology Solutions Services) EUROPE Sp. z o.o.
 • Adres: Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000276662,     NIP: 9581555016,     Regon:220383456

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 749/17, XVIII GUp 221/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1751/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Aneta Kaftańska

Dane Syndyka

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62074. ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES)EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 221/19. [BMSiG-61810/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ITSS (Information Technology Solutions and Services) Europe Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 221/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 23 października 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62074

Dodano: 2019-12-02 13:53:59 przez Administrator

2018-06-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26640. ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GUp 749/17. [BMSiG-26104/2018]

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym ITSS (Information Technology Solutions and Services) Europe Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt X GUp 749/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka w dniu 24 maja 2018 roku listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 118/2018 (5506) z dnia 20 czerwca 2018 r. → Pozycja 26640

Dodano: 2018-06-20 09:54:40 przez Administrator

2017-10-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38238. ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000276662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GU 1751/17, X GUp 749/17. [BMSiG-38410/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2017 r. (sygn. akt X GU 1751/17) ogłosił upadłość ITSS (Information Technology Solutions And Services) Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000276662. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Anetę Kaftańską, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Ewę Królikowską-Saks. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 749/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 199/2017 (5336) z dnia 13 października 2017 r. → Pozycja 38238

Dodano: 2017-10-14 11:19:42 przez Administrator

2017-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38238. ITSS (INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES) EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000276662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GU 1751/17, X GUp 749/17. [BMSiG-38410/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 października 2017 r. (sygn. akt X GU 1751/17) ogłosił upadłość ITSS (Information Technology Solutions And Services) Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000276662. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Anetę Kaftańską, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Ewę Królikowską-Saks. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 749/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 199/2017 (5336) z dnia 13 października 2017 r. → Pozycja 38238

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-10-14 11:19:18 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK