Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJackowska Maria w upadłości likwidacyjnej (Rogalin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jackowska Maria
 • Adres: , Rogalin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 45102304069,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 8/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 640/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Ryszard Rakower

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Radosław Stolecki
 • Numer licencji: 1190
 • Adres: ul. Przełajowa 8/6, 61-622 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 603 861 493

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22455. Jackowska Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 8/19. [BMSiG-22014/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Marii Jackowskiej, zam. w Rogalinie (PESEL 45102304069), będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 8/19, syndyk złożył w dniu 11 czerwca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22455

Dodano: 2020-05-21 10:11:33 przez Administrator

2019-01-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4653. Jackowska Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 640/18, XI GUp 8/19. [BMSiG-3972/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 640/18 ogłosił upadłość dłużnika Marii Jackowskiej, PESEL: 45102304069, zam. w Rogalinie, ul. Kosynierów 16, 62-050 Mosina, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 8/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Marii Jackowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marii Jackowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radosława Stoleckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1190.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 19/2018 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 r. → Pozycja 4653

Dodano: 2019-01-28 11:14:08 przez Administrator

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4653. Jackowska Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 640/18, XI GUp 8/19. [BMSiG-3972/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 640/18 ogłosił upadłość dłużnika Marii Jackowskiej, PESEL: 45102304069, zam. w Rogalinie, ul. Kosynierów 16, 62-050 Mosina, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 8/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Marii Jackowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marii Jackowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Radosława Stoleckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1190.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 19/2018 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 r. → Pozycja 4653

Dodano: 2019-01-28 11:14:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK