Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJanicka Donata w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Janicka Donata
 • Adres: ,
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 76111110169,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 79/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 155/19 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Jadwiga Dobrowolska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Jeziorski
 • Numer licencji: 991
 • Adres: Bukowińska 13, 62-800 Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 513 053 701

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53698. Janicka Donata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/19 „of”. [BMSiG-53507/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Donaty Janickiej, PESEL 76111110169, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 79/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53698

Dodano: 2019-10-18 12:00:33 przez Administrator

2019-10-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 51565. Janicka Donata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/19 „of”. [BMSiG-51467/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Donaty Janickiej, PESEL 76111110169, sygn. akt V GUp 79/19 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości opis i oszacowanie majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56A, 62-800 Kalisz).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 194/2019 (5833) z dnia 07 października 2019 r. → Pozycja 51565

Dodano: 2019-10-07 18:10:59 przez Administrator

2019-08-09 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41437. Janicka Donata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 155/19 „of”, V GUp 79/19. [BMSiG-41467/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.07.2019 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 155/19 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Donaty Janickiej, PESEL 76111110169, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego, nr licencji 991. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 79/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41437

Dodano: 2019-08-09 09:53:29 przez Administrator

2019-07-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41437. Janicka Donata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 155/19 „of”, V GUp 79/19. [BMSiG-41467/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.07.2019 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 155/19 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Donaty Janickiej, PESEL 76111110169, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego, nr licencji 991. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 79/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41437

Dodano: 2019-08-09 09:53:25 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK