Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJankowska Urszula w upadłości likwidacyjnej (Płock)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jankowska Urszula
 • Adres: , Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 71101901488,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 123/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 171/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-26
 • Sędzia Komisarz: SSR Jacek Kęckiewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Kubera
 • Numer licencji: 482
 • Adres: Lipowa 14, 09-408 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 504 051 332

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16417. Jankowska Urszula. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/19. [BMSiG-15998/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Jankowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71101901448), sygn. akt V GUp 123/19, syndyk w dniu 6.03.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16417

Dodano: 2020-03-25 11:15:08 przez Administrator

2020-03-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 15077. Jankowska Urszula. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 123/19. [BMSiG-14536/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Jankowskiej (PESEL 71101901488), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 123/19), ogłasza, że syndyk w dniu 2.03.2020 r. przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ulicy Wacława Milke 35, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę o numerze KW PL1P/00052725/2. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 053/2020 (5943) z dnia 17 marca 2020 r. → Pozycja 15077

Dodano: 2020-03-18 09:26:11 przez Administrator

2019-10-09 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51912. Jankowska Urszula. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/19, V GUp 123/19. [BMSiG-51803/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt V GU 171/19, ogłosił upadłość Urszuli Jankowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71101901488, zamieszkałej pod adresem: ul. Wacława Milke 35, 09-410 Płock. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza i syndyka w osobie Anny Kubery (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 171/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Urszuli Jankowskiej prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 123/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 196/2019 (5835) z dnia 09 października 2019 r. → Pozycja 51912

Dodano: 2019-10-09 13:09:02 przez Administrator

2019-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51912. Jankowska Urszula. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/19, V GUp 123/19. [BMSiG-51803/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt V GU 171/19, ogłosił upadłość Urszuli Jankowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71101901488, zamieszkałej pod adresem: ul. Wacława Milke 35, 09-410 Płock. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza i syndyka w osobie Anny Kubery (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 171/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Urszuli Jankowskiej prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 123/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 196/2019 (5835) z dnia 09 października 2019 r. → Pozycja 51912

Dodano: 2019-10-09 13:08:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK