Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJawień Krystyna w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jawień Krystyna
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 58050805588,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 524/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 620/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Maciej Rejzerewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Roman Kuśnierz
 • Numer licencji: 977
 • Adres: Wiejska 13, 31-464 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 513 167 195

2020-03-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16045. Jawień Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 524/18. [BMSiG-15676/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Jawień, PESEL 58050805588 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 524/18, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, ze wskazaniem, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16045

Dodano: 2020-03-23 09:21:01 przez Administrator

2019-08-28 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 44343. Jawień Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 524/18. [BMSiG-44268/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Jawień, PESEL 58050805588, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 524/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z 18.07.2019 r., oraz że listę tą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 166/2019 (5805) z dnia 28 sierpnia 2019 r. → Pozycja44343

Dodano: 2019-08-28 09:32:44 przez Administrator

2019-08-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41486. Jawień Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 524/18. [BMSiG-41486/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Jawień, PESEL 58050805588, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 524/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 25.04.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41486

Dodano: 2019-08-09 10:31:08 przez Administrator

2018-11-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51702. Jawień Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 620/18, VIII GUp 524/18. [BMSiG-51447/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 620/18, Sąd postanowił:
I. zwolnić wnioskodawczynię od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie;
II. oddalić wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; III. ogłosić upadłość Krystyny Jawień (PESEL: 58050805588) zamieszkałej w Krakowie przy ulicy Palacha 11/78, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - SSR Macieja Rejzerewicza;
VII. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Romana Kuśnierza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 977;
VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 524/18. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 227/2018 (5615) z dnia 23 listopada 2018 r. → Pozycja 51702

Dodano: 2018-11-23 10:11:54 przez Administrator

2018-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51702. Jawień Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 620/18, VIII GUp 524/18. [BMSiG-51447/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 620/18, Sąd postanowił:
I. zwolnić wnioskodawczynię od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie;
II. oddalić wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; III. ogłosić upadłość Krystyny Jawień (PESEL: 58050805588) zamieszkałej w Krakowie przy ulicy Palacha 11/78, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
VI. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - SSR Macieja Rejzerewicza;
VII. wyznaczyć jako syndyka masy upadłości Romana Kuśnierza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 977;
VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 524/18. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 227/2018 (5615) z dnia 23 listopada 2018 r. → Pozycja 51702

Dodano: 2018-11-23 10:11:50 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK