Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJaworska Maria w upadłości likwidacyjnej (Jelenia Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jaworska Maria
 • Adres: , Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 56060106686,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 32/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 67/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Krzysztof Skrobowski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alina Musiałowska
 • Numer licencji: 240
 • Adres: Fałata 4, 58-560 Jelenia Góra
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 601 993 499

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37714. Jaworska Maria. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 67/20, V GUp 32/20. [BMSiG-37901/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 67/20, ogłosił upadłość Marii Jaworskiej (PESEL 56060106686), zamieszkałej: ul. Fredry 7/2, 58-500 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Góreckiej i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1), a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 32/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37714

Dodano: 2020-07-30 09:57:43 przez Administrator

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37714. Jaworska Maria. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 67/20, V GUp 32/20. [BMSiG-37901/2020]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 67/20, ogłosił upadłość Marii Jaworskiej (PESEL 56060106686), zamieszkałej: ul. Fredry 7/2, 58-500 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Góreckiej i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1), a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 32/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37714

Dodano: 2020-07-30 09:57:39 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK