Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJaworska Natalia w upadłości likwidacyjnej (Koszalin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jaworska Natalia
 • Adres: , Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 94102701604,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 113/19 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 200/19”of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dagmara Foster
 • Numer licencji: 1259
 • Adres: Bukowa 21, 75-433 Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: +48 666 030 603

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62034. Jaworska Natalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 113/19 „of”. [BMSiG-61949/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Natalii Jaworskiej, sygn. akt VII GUp 113/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 9 listopada 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym wierzyciel możne złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62034

Dodano: 2019-12-02 13:43:50 przez Administrator

2019-09-13 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47178. Jaworska Natalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 200/19”of”, VII GUp 113/19 „of”. [BMSiG-47213/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2019 r.:
1. ogłosił upadłość Natalii Jaworskiej, numer PESEL 94102701604, zamieszkałej przy ul. Jana Pawła II 2B/2, 75-452 Koszalin;
2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza;
5. wyznaczył Dagmarę Foster, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1259, na syndyka;
6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 113/19 „of”.
Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 178/2019 (5817) z dnia 13 września 2019 r. → Pozycja 47178

Dodano: 2019-09-13 12:33:14 przez Administrator

2019-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 47178. Jaworska Natalia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 200/19”of”, VII GUp 113/19 „of”. [BMSiG-47213/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2019 r.:
1. ogłosił upadłość Natalii Jaworskiej, numer PESEL 94102701604, zamieszkałej przy ul. Jana Pawła II 2B/2, 75-452 Koszalin;
2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza;
5. wyznaczył Dagmarę Foster, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1259, na syndyka;
6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 113/19 „of”.
Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 178/2019 (5817) z dnia 13 września 2019 r. → Pozycja 47178

Dodano: 2019-09-13 12:33:11 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK