Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJędrzejczak Ewa w upadłości likwidacyjnej (Nowy Tomyśl)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jędrzejczak Ewa
 • Adres: , Nowy Tomyśl
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 54122908007,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 106/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 105/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-10
 • Sędzia Komisarz: ASR Artur Kapłon

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wojciech Czajkowski
 • Numer licencji: 794
 • Adres: Mickiewicza 19, 60-833 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 510 212 272

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30728. Jędrzejczak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 106/18. [BMSiG-30374/2019]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 106/18 dot. upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Jędrzejczak, nr PESEL: 54122908007, zamieszkałej w Nowym Tomyślu, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30728

Dodano: 2019-06-11 20:44:15 przez Administrator

2018-10-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46251. Jędrzejczak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 106/18. [BMSiG-46049/2018]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Jędrzejczak, PESEL 54122908007 (sygn. akt XI GUp 106/18), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi dnia 2 sierpnia 2018 roku, lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Czytelni Akt (sala 46) przy ul. Młyńskiej 1a. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 206/2018 (5594) z dnia 23 października 2018 r. → Pozycja 46251

Dodano: 2018-10-23 10:51:17 przez Administrator

2018-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21897. Jędrzejczak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 105/18, XI GUp 106/18. [BMSiG-21310/2018] S

ąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 105/18, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Jędrzejczak (PESEL: 54122908007), zam.: plac Niepodległości 12/5, 64-300 Nowy Tomyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 106/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Czajkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 794.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21897

Dodano: 2018-05-28 09:39:24 przez Administrator

2018-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21897. Jędrzejczak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 105/18, XI GUp 106/18. [BMSiG-21310/2018] S

ąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 105/18, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Jędrzejczak (PESEL: 54122908007), zam.: plac Niepodległości 12/5, 64-300 Nowy Tomyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 106/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie asesora Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Czajkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 794.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 100/2018 (5488) z dnia 24 maja 2018 r. → Pozycja 21897

Dodano: 2018-05-28 09:39:18 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK