Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęJeleń Piotr w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Jeleń Piotr
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 67041100034,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1154/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 57/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-30
 • Sędzia Komisarz: ssr Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dominika Kopanicka
 • Numer licencji: 1213
 • Adres: ul. Sokratesa 9/287, 01-909 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: +48 606 305 035

2020-03-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 16444. Jeleń Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, syg. akt XIX GUp 1154/19. [BMSiG-16040/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Jeleń (syg. akt XIX GUp 1154/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Poucza się przy tym, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.
MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16444

Dodano: 2020-03-25 11:21:52 przez Administrator

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3879. Jeleń Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1154/19. [BMSiG-3346/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1154/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotr Jeleń, PESEL 67041100034, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XIX GUp 1154/19, Syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 12 grudnia 2019 r. listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3879

Dodano: 2020-01-24 10:24:39 przez Administrator

2019-09-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45274. Jeleń Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 57/19, XIX GUp 1154/19. [BMSiG-45291/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 57/19, postanawia:
I. ogłosić upadłość Piotra Jeleń, zamieszkałego w Warszawie, ul. Ciołka 20 m. 2 (kod pocztowy: 01-443 Warszawa), PESEL 67041100034;
II. określić, że Piotr Jeleń jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Dominiki Kopanickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1213);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze XIX GUp 1154/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 170/2019 (5809) z dnia 03 września 2019 r. → Pozycja 45274

Dodano: 2019-09-03 09:51:49 przez Administrator

2019-07-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45274. Jeleń Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 57/19, XIX GUp 1154/19. [BMSiG-45291/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 57/19, postanawia:
I. ogłosić upadłość Piotra Jeleń, zamieszkałego w Warszawie, ul. Ciołka 20 m. 2 (kod pocztowy: 01-443 Warszawa), PESEL 67041100034;
II. określić, że Piotr Jeleń jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Dominiki Kopanickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1213);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.
W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze XIX GUp 1154/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 170/2019 (5809) z dnia 03 września 2019 r. → Pozycja 45274

Dodano: 2019-09-03 09:51:44 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK