Joanna Macierzyńska (Toruń)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Joanna Macierzyńska
 • Adres: , Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 73122814581

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. W. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: TO1T/GU/9/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-01-27
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Arkadiusz Wiśniewski
 • Numer licencji: 1640
 • Adres: ul. Szeroka 12 lok. 6, 87*100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 519845846

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy obwieszcza, że po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt TO1T/GU/9/2022 z wniosku o ogłoszenie upadłości Joanny Macierzyńskiej postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2022 roku stwierdził, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 27 stycznia 2022 roku jest prawomocne od dnia 26 marca 2022 roku
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00104
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 17:00:19
 • Administrator

2022-01-27 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka Władysława 1, 87-100 Toruń, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Joanna Macierzyńska, PESEL 73122814581, sygnatura akt TO1T/GU/9/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika Joanny Macierzyńskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Podchorążych 7/21, 87-100 Toruń, PESEL 73122814581, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, 3.wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Szeroka 12 lok. 6, 87-100 Toruń;
wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Szeroka 12 lok. 6, 87-100 Toruń;
4.wyznaczyć syndyka w osobie Arkadiusza Wiśniewskiego (numer licencji 1640);
5.określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu;
kosztami postępowania obciążyć dłużnika.


Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220127/00048
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-01-27 17:48:40
 • Administrator

2022-01-05 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Joanna Macierzyńska,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt TO1T/GU/9/2022

wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 31 grudnia 2021 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220105/00070
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-01-06 09:49:07
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK