JURASSIC SALMON Sp. z o.o.

JURASSIC SALMON Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Dreżewo)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: JURASSIC SALMON Sp. z o.o.
 • Adres: Dreżewo 25, 72-343 Dreżewo
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • KRS: 0000462155
 • NIP: 8513169197
 • Regon:321382183
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GRs 5/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GR 22/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-10-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 64115. JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dreżewie. KRS 0000462155. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt XII GRs 5/18. [BMSiG-64836/2020]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 6 czerwca 2019 roku w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Jurassic Salmon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżewie - sygn. akt XII GRs 5/18.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64115
 • Dodano: 2020-11-18 21:00:53
 • Administrator

2020-06-08 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26185. JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dreżewie. KRS 0000462155. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt XII GRs 5/18. [BMSiG-25687/2020]

W związku ze złożeniem przez zarządcę w dniu 9 stycznia 2020 roku uzupełniającego spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Jurassic Salmon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżewie, sygn. Akt XII GRs 5/18, Sędzia komisarz ogłasza o prawie przeglądania uzupełniającego spisu wierzytelności przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającego spisu wierzytelności na podstawie art. 91 i 92 Prawa restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 110/2020 (6000) z dnia 08 czerwca 2020 r. → Pozycja 26185
 • Dodano: 2020-06-08 16:57:43
 • Administrator

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 59238. JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dreżewie. KRS 0000462155. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt XII GRs 5/18. [BMSiG-58899/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku zatwierdzono plan restrukturyzacyjny złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 18 lutego 2019 roku uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2019 roku. Nadto w związku ze złożeniem przez zarządcę w dniu 6 czerwca 2019 roku spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Jurassic Salmon spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Dreżewie, sygn. akt XII GRs 5/18, Sędzia komisarz ogłasza o prawie przeglądania spisu przez uczestników postępowania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do spisu wierzytelności na podstawie art. 91 i 92 Prawa restrukturyzacyjnego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59238
 • Dodano: 2019-11-18 17:25:21
 • Administrator

2018-10-30 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47656. JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dreżewie. KRS 0000462155. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt XII GR 22/18, XII GRs 5/18. [BMSiG-47290/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 października 2018 roku otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika Jurassic Salmon spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżewie, nr KRS 0000462155, siedziba: 72-343 Karnice, Dreżewo 25, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRs 5/18. Zezwolono dłużnikowi Jurassic Salmon spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżewie na wykonywanie zarządu własnego nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak. Wyznaczono zarządcę - Lexitus Restrukturyzacje i Upadłości spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, nr KRS 0000736823, w skład Zarządu, którego wchodzi doradca restrukturyzacyjny Paweł Wacław Zacharzewski, numer licencji 1173. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 211/2018 (5599) z dnia 30 października 2018 r. → Pozycja 47656
 • Dodano: 2018-10-30 19:05:42
 • Administrator

2018-10-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47656. JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dreżewie. KRS 0000462155. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2013 r., sygn. akt XII GR 22/18, XII GRs 5/18. [BMSiG-47290/2018]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 17 października 2018 roku otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika Jurassic Salmon spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżewie, nr KRS 0000462155, siedziba: 72-343 Karnice, Dreżewo 25, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GRs 5/18. Zezwolono dłużnikowi Jurassic Salmon spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżewie na wykonywanie zarządu własnego nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak. Wyznaczono zarządcę - Lexitus Restrukturyzacje i Upadłości spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, nr KRS 0000736823, w skład Zarządu, którego wchodzi doradca restrukturyzacyjny Paweł Wacław Zacharzewski, numer licencji 1173. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 211/2018 (5599) z dnia 30 października 2018 r. → Pozycja 47656

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2018-10-30 19:05:30
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK