Kaczmarczyk-Czarny Agata (Gliwice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Kaczmarczyk-Czarny Agata
 • Adres: , Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 81081208749
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 223/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 92/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Mleczko
 • Imię i nazwisko: Jarosław Stępniewski
 • Numer licencji: 802
 • Adres: prof. Wł. Zonna 84, 41-818 Zabrze
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 501 230 333

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46712. Kaczmarczyk-Czarny Agata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 92/20, XII GUp 223/20. [BMSiG-47319/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 września 2020 r., sygn. akt XII GU 92/20, ogłosił upadłość Agaty Kaczmarczyk-Czarny, numer PESEL 81081208749, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanna Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 223/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46712
 • Dodano: 2020-09-15 13:29:28
 • Administrator

2020-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46712. Kaczmarczyk-Czarny Agata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 92/20, XII GUp 223/20. [BMSiG-47319/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 września 2020 r., sygn. akt XII GU 92/20, ogłosił upadłość Agaty Kaczmarczyk-Czarny, numer PESEL 81081208749, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanna Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 223/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46712
 • Dodano: 2020-09-15 13:29:24
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK