Kalota Wanda w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Kalota Wanda
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 49092100201

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XIX GUp 221/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-03-20
 • Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Gołębiewska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Tomasz Hofman
 • Numer licencji: 354
 • Adres: Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 691 403 311

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25022. Kalota Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 221/20. [BMSiG-24435/2022]

Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym, Wandy Kaloty, zamieszkałej w Warszawie, nr PESEL 49092100201, sygnatura akt XIX GUp 221/20, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 8.04.2022 roku, Sędziemu komisarzowi częściowego planu podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, oraz wnosić zarzuty do planu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25022
 • Dodano: 2022-05-11 13:26:01
 • Administrator

2020-10-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 59231. Kalota Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 221/20. [BMSiG-60403/2020]

Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym, Wandy Kaloty, zamieszkałej w Warszawie, nr PESEL 49092100201, sygnatura akt XIX GUp 221/20, zawiadamia, że w dniu 24.09.2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 213/2020 (6103) z dnia 30 października 2020 r. → Pozycja 59231
 • Dodano: 2020-10-30 16:54:40
 • Administrator

2020-04-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19320. Kalota Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 221/20. [BMSiG-18893/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 20 marca 2020 r. ogłosił upadłość Wandy Kaloty, PESEL 49092100201, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono ASR Małgorzatę Gołębiewską, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt XIX GUp 221/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 080/2020 (5970) z dnia 24 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19320
 • Dodano: 2020-04-24 14:59:06
 • Administrator

2020-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19320. Kalota Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 221/20. [BMSiG-18893/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 20 marca 2020 r. ogłosił upadłość Wandy Kaloty, PESEL 49092100201, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono ASR Małgorzatę Gołębiewską, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt XIX GUp 221/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 080/2020 (5970) z dnia 24 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19320
 • Dodano: 2020-04-24 14:59:02
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK