Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKańska Bożena w upadłości likwidacyjnej (Pułtusk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kańska Bożena
 • Adres: , Pułtusk
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 71040911803,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 144/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 186/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Dagmara Danielewicz-Kuklik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Alfreda Falak
 • Numer licencji: 415
 • Adres: E. Ciołka 8/103, 01-402 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 721 001 370

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16419. Kańska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. [BMSiG-16033/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kańskiej, PESEL 71040911803, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pułtusku (sygn. akt VIII GUp 144/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w dniu 20.01.2020 r. i uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w dniu 13.02.2020 r. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w związku z art. 256 p.u.).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16419

Dodano: 2020-03-25 11:15:38 przez Administrator

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62872. Kańska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. [BMSiG-62656/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kańskiej, PESEL 71040911803 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pułtusku (sygn. akt VIII GUp 144/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 13.11.2019 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w związku z art. 256 p.u.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62872

Dodano: 2019-12-05 13:29:59 przez Administrator

2019-07-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39152. Kańska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 186/19, VIII GUp 144/19. [BMSiG-39253/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 186/19 postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 roku postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Kańskiej, zamieszkałej: ul. Jana Pawła II 18D/10, 06-100 Pułtusk, PESEL 71040911803, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 144/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 145/2019 (5784) z dnia 29 lipca 2019 r. → Pozycja 39152

Dodano: 2019-07-29 10:24:08 przez Administrator

2019-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39152. Kańska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 186/19, VIII GUp 144/19. [BMSiG-39253/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 186/19 postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 roku postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Kańskiej, zamieszkałej: ul. Jana Pawła II 18D/10, 06-100 Pułtusk, PESEL 71040911803, nieprowadzącego działalności gospodarczej;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi;
3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415);
5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 144/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 145/2019 (5784) z dnia 29 lipca 2019 r. → Pozycja 39152

Dodano: 2019-07-29 10:24:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK