Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKapa Michał w upadłości likwidacyjnej (Rzeszów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kapa Michał
 • Adres: , Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 83091210817,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 196/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 128/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Nowak
 • Numer licencji: 934
 • Adres: Sitaniec Wolica 138G, 22-400 Zamość
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 600 016 237

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22253. Kapa Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 196/19. [BMSiG-21900/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Michała Kapy, zam.: Rzeszów, PESEL 83091210817, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 196/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22253

Dodano: 2020-05-20 10:19:07 przez Administrator

2020-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15338. Kapa Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 196/19. [BMSiG-14857/2020]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Michała Kapy, zam.: Rzeszów, PESEL 83091210817, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 196/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 054/2020 (5944) z dnia 18 marca 2020 r. → Pozycja 15338

Dodano: 2020-03-18 11:17:37 przez Administrator

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26557. Kapa Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 128/19, V GUp 196/19. [BMSiG-26264/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt V GU 128/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Michała Kapy, zam.: Rzeszów, PESEL: 83091210817, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 196/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26557

Dodano: 2019-05-23 09:36:40 przez Administrator

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26557. Kapa Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 128/19, V GUp 196/19. [BMSiG-26264/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt V GU 128/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Michała Kapy, zam.: Rzeszów, PESEL: 83091210817, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 196/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26557

Dodano: 2019-05-23 09:36:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK