Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKarasiński Kazimierz w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Karasiński Kazimierz
 • Adres: ,
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 57030205815,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 113/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 2151/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-18
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wojciech Kozioł
 • Numer licencji: 28
 • Adres: Piękna 6, 05-555 Suchodół
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 696 648 663

2019-02-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7398. Karasiński Kazimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2151/18, X GUp 113/19. [BMSiG-6822/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2151/18 ogłoszono upadłość Kazimierza Karasińskiego (PESEL: 57030205815), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 113/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 113/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7398

Dodano: 2019-02-11 10:33:56 przez Administrator

2019-01-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7398. Karasiński Kazimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2151/18, X GUp 113/19. [BMSiG-6822/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2151/18 ogłoszono upadłość Kazimierza Karasińskiego (PESEL: 57030205815), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt X GUp 113/19. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 113/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7398

Dodano: 2019-02-11 10:33:51 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK