Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKarpińska Halina w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Karpińska Halina
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 52100403508,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 183/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 495/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-11-23
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Joachim Zdzisław Franz
 • Numer licencji: 419
 • Adres: Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (52) 321 4856

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 15117. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 183/17. [BMSiG-14502/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.03.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Haliny Karpińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XV GUp 183/17, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15117

Dodano: 2019-03-22 14:15:05 przez Administrator

2019-01-08 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 996. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 183/17. [BMSiG-222/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Karpińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 183/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 5/2019 (5644) z dnia 8 stycznia 2019 r. → Pozycja 996

Dodano: 2019-01-08 17:52:28 przez Administrator

2018-05-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19999. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 183/17. [BMSiG-19381/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Karpińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 183/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 13.04.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności (k. 81-84 akt). Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 92/2018 (5480) z dnia 14 maja 2018 r. → Pozycja 19999

Dodano: 2018-05-15 23:06:12 przez Administrator

2018-04-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15846. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 183/17. [BMSiG-15147/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Karpińskiej - nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 183/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności (k. 54-69 akt). Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 74/2018 (5462) z dnia 16 kwietnia 2018 r. → Pozycja 15846

Dodano: 2018-04-17 21:36:10 przez Administrator

2017-12-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45557. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 495/17. [BMSiG-45640/2017]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 495/17 ogłosił upadłość Haliny Karpińskiej (PESEL 52100403508) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 336), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 236/2017 (5373) z dnia 06 grudnia 2017 r. → Pozycja 45557

Dodano: 2017-12-06 10:18:04 przez Administrator

2017-11-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45557. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 495/17. [BMSiG-45640/2017]

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 495/17 ogłosił upadłość Haliny Karpińskiej (PESEL 52100403508) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Małgorzaty Puszczewicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 336), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 236/2017 (5373) z dnia 06 grudnia 2017 r. → Pozycja 45557

Dodano: 2017-12-06 10:17:55 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK