Karwańska Joanna Agnieszka

Karwańska Joanna Agnieszka w upadłości likwidacyjnej (Koszalin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Karwańska Joanna Agnieszka
 • Adres: , Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 74041204361
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 176/19 „of”.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 252/19 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Dziadczyk
 • Imię i nazwisko: Grażyna Kozłowska
 • Numer licencji: 71
 • Adres: Kazimierza Wyki 40, 75-329 Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 607 229 110

2020-11-18 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 64009. Karwańska Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”. [BMSiG-64919/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Karwańskiej z Koszalina, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64009
 • Dodano: 2020-11-18 17:27:14
 • Administrator

2020-09-16 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47130. Karwańska Joanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”. [BMSiG-47599/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Agnieszki Karwańskiej z Koszalina, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 23 lipca 2020 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 181/2020 (6071) z dnia 16 września 2020 r. → Pozycja 47130
 • Dodano: 2020-09-16 15:33:29
 • Administrator

2020-04-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 19210. Karwańska Joanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”. [BMSiG-18760/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Agnieszki Karwańskiej z Koszalina, sygn. akt VII GUp 176/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 24 marca 2020 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 079/2020 (5969) z dnia 23 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19210
 • Dodano: 2020-04-23 09:58:55
 • Administrator

2019-11-28 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61332. Karwańska Joanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 252/19 „of”, VII GUp 176/19 „of”. [BMSiG-61380/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość Joanny Agnieszki Karwańskiej, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 8/11, 75-201 Koszalin, numer PESEL 74041204361;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza;
5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka;
6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 176/19 „of”.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61332
 • Dodano: 2019-11-28 11:09:47
 • Administrator

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61332. Karwańska Joanna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 252/19 „of”, VII GUp 176/19 „of”. [BMSiG-61380/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., postanowił:
1. ogłosić upadłość Joanny Agnieszki Karwańskiej, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 8/11, 75-201 Koszalin, numer PESEL 74041204361;
2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza;
5. wyznaczyć Grażynę Kozłowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, na syndyka;
6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VII GUp 176/19 „of”.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61332
 • Dodano: 2019-11-28 11:09:43
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK