KATARZYNA KULHAWIK (Głogów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: KATARZYNA KULHAWIK
 • Adres: , Głogów
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 79063005141
 • NIP: 6931834880

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: LE1L/GUp-s/33/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest KATARZYNA KULHAWIK, PESEL 79063005141, sygnatura akt LE1L/GU/31/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest KATARZYNA KULHAWIK, PESEL 79063005141, NIP 6931834880, miejsce zamieszkania: Głogów, adres ul. Konrada I 8, 67-200 Głogów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów ;
3.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Ewa Poźniak (numer licencji 725);
4.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
5.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LE1L/GUp-s/33/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00103
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 16:59:39
 • Administrator

2022-02-10 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest KATARZYNA KULHAWIK,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt LE1L/GU/31/2022
wniosku dłużnika, złożonego w dniu 5 lutego 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220210/00107
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-02-10 13:46:17
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK