Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKęska Grzegorz w upadłości likwidacyjnej (Rybno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kęska Grzegorz
 • Adres: , Rybno
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 73012208838,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Płocku
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Tumska 4B, 09-404 Płock
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 133/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 207/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Olszewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Waldemar Podel
 • Numer licencji: 1335
 • Adres: Kolegialna 34, 09-402 Płock
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 602 787 019

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 22256. Kęska Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 133/19. [BMSiG-21814/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kęski (PESEL 73012208838) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 133/19, syndyk w dniu 3.04.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22256

Dodano: 2020-05-20 10:19:49 przez Administrator

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54230. Kęska Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 207/19, V GUp 133/19. [BMSiG-54106/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 207/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Kęski (PESEL 73012208838), zamieszkałego pod adresem: Wesoła 20, 96-514 Rybno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 133/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54230

Dodano: 2019-10-22 10:26:22 przez Administrator

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54230. Kęska Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 207/19, V GUp 133/19. [BMSiG-54106/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 207/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Kęski (PESEL 73012208838), zamieszkałego pod adresem: Wesoła 20, 96-514 Rybno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 133/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54230

Dodano: 2019-10-22 10:26:18 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK