Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKijas Henryk w upadłości likwidacyjnej (Zabrze)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kijas Henryk
 • Adres: , Zabrze
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 47120511313,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 103/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 381/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Mleczko

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jarosław Stępniewski
 • Numer licencji: 802
 • Adres: prof. Wł. Zonna 84, 41-818 Zabrze
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 501 230 333

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30735. Kijas Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 103/18. [BMSiG-30503/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 103/18, dotyczącej upadłości Henryka Kijas, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30735

Dodano: 2019-06-11 21:06:18 przez Administrator

2018-10-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44944. Kijas Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 103/18. [BMSiG-44776/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 103/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryka Kijasa (Kijas) syndyk przekazał sędziemu komisarzowi - listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 200/2018 (5588) z dnia 15 października 2018 r. → Pozycja 44944

Dodano: 2018-10-15 10:07:50 przez Administrator

2018-04-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14043. Kijas Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 381/17, XII GUp 103/18. [BMSiG-13286/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt XII GU 381/17, ogłosił upadłość dłużnika Henryka Kijas, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 47120511313, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 103/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 66/2018 (5454) z dnia 04 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14043

Dodano: 2018-04-04 10:26:02 przez Administrator

2018-03-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14043. Kijas Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 381/17, XII GUp 103/18. [BMSiG-13286/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 marca 2018 r., sygn. akt XII GU 381/17, ogłosił upadłość dłużnika Henryka Kijas, zamieszkałego w Zabrzu, numer PESEL 47120511313, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 103/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 66/2018 (5454) z dnia 04 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14043

Dodano: 2018-04-04 10:25:57 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK