Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKisiel Natalia w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Kisiel Natalia
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 64032416000,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1002/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 562/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62038. Kisiel Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 562/19. [BMSiG-61970/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Kisiel (PESEL 64032416000), zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 562/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 21 listopada 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62038

Dodano: 2019-12-02 13:45:34 przez Administrator

2019-09-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45611. Kisiel Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1002/19. [BMSiG-45536/2019]

Sygn. akt XVIII GUp 1002/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Ogłasza się o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości Natalii Kisiel majątku, którym jest: - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 281, z obrębu 0034, która zlokalizowana jest w Wołominie, gmina Wołomin; dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW WA1W/00004628/8, oraz prawie wniesienia do Sędziego komisarza zarzutów w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 171/2019 (5810) z dnia 04 września 2019 r. → Pozycja 45611

Dodano: 2019-09-04 20:16:52 przez Administrator

2019-07-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39153. Kisiel Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 562/19, XVIII GUp 1002/19. [BMSiG-39210/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 19 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 562/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Natalii Kisiel, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Janusza Meissnera 7 lok. 6 (kod pocztowy: 03-982), PESEL 64032416000;
II. określić, że Natalia Kisiel jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnik oraz syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1002/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 145/2019 (5784) z dnia 29 lipca 2019 r. → Pozycja 39153

Dodano: 2019-07-29 10:25:04 przez Administrator

2019-07-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39153. Kisiel Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 562/19, XVIII GUp 1002/19. [BMSiG-39210/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 19 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 562/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Natalii Kisiel, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Janusza Meissnera 7 lok. 6 (kod pocztowy: 03-982), PESEL 64032416000;
II. określić, że Natalia Kisiel jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnik oraz syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1002/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 145/2019 (5784) z dnia 29 lipca 2019 r. → Pozycja 39153

Dodano: 2019-07-29 10:25:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK