Kiszczak Anna (Goraj)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Kiszczak Anna
 • Adres: , Goraj
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 84020907965
 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 138/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 400/20 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-14
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Grzegorz Ostrowski
 • Numer licencji: 1407
 • Adres: Wiktorska 67 m. 1, 02-882 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: + 48 601 088 157

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46363. Kiszczak Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 400/20 „of”, IX GUp 138/20. [BMSiG-46653/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie o sygnaturze IX GU 400/20 „of” postanowił:
I. Ogłosić upadłość Anny Kiszczak, zamieszkałej w miejscowości Abramów 26, 23-400 Goraj, PESEL 84020907965, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anny Kiszczak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowania upadłościowe Anny Kiszczak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe;
III. Wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1407;
IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Anny Kiszczak, jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorzowi Ostrowskiemu kwotę 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacił tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 138/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46363

 • Dodano: 2020-09-14 11:06:04
 • Administrator

2020-08-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46363. Kiszczak Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 400/20 „of”, IX GUp 138/20. [BMSiG-46653/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie o sygnaturze IX GU 400/20 „of” postanowił:
I. Ogłosić upadłość Anny Kiszczak, zamieszkałej w miejscowości Abramów 26, 23-400 Goraj, PESEL 84020907965, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anny Kiszczak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowania upadłościowe Anny Kiszczak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe;
III. Wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1407;
IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe;
VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Anny Kiszczak, jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorzowi Ostrowskiemu kwotę 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacił tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 138/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46363

 • Dodano: 2020-09-14 11:05:58
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK