Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęKJB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: KJB Sp. z o.o.
 • Adres: Banderii 4/U13, 01-164 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000338177,     NIP: 5272612091,     Regon:142034925

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 628/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1270/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-09-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Królikowska-Saks

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 30785. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GUp 628/16. [BMSiG-30332/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 maja 2019 roku, wydanym w postępowaniu o sygn. akt X GUp 628/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego KJB Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30785

Dodano: 2019-06-12 11:22:27 przez Administrator

2019-02-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9129. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GUp 628/16. [BMSiG-8401/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KJB sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 628/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 35/2018 (5674) z dnia 19 lutego 2019 r. → Pozycja 9129

Dodano: 2019-02-19 11:37:02 przez Administrator

2018-10-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44336. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GUp 628/16. [BMSiG-44138/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KJB sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 628/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 5 września 2018 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 197/2018 (5585) z dnia 10 października 2018 r. → Pozycja 44336

Dodano: 2018-10-10 10:23:25 przez Administrator

2017-07-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 28558. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GUp 628/16. [BMSiG-28744/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KJB sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 628/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 11 lipca 2017 roku listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 142/2017 (5279) z dnia 25 lipca 2017 r. → Pozycja 28558

Dodano: 2017-07-25 19:20:45 przez Administrator

2016-09-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24473. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GU 1270/16, X GUp 628/16. [BMSiG-25110/2016]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2016 r. (sygn. akt X GU 1270/16) ogłosił upadłość KJB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Banderii 4 lok. U13, 01-164 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000338177, posługującą się numerem NIP: 5272612091, REGON: 142034925.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Marcina Krawczyka. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 628/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 188/2016 (5073) z dnia 28 września 2016 r. → Pozycja 24473

Dodano: 2016-10-02 15:33:02 przez Administrator

2016-09-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 24473. KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000338177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2009 r., sygn. akt X GU 1270/16, X GUp 628/16. [BMSiG-25110/2016]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2016 r. (sygn. akt X GU 1270/16) ogłosił upadłość KJB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Banderii 4 lok. U13, 01-164 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000338177, posługującą się numerem NIP: 5272612091, REGON: 142034925.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, na zastępcę Sędziego komisarza SSR Marcina Krawczyka. Do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości wyznaczono Gawła Jarosińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 443. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, podając sygn. akt X GUp 628/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 188/2016 (5073) z dnia 28 września 2016 r. → Pozycja 24473

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-10-02 15:32:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK